Kim loại nào sau đây mềm như sáp, dùng dao cắt được dễ dàng?

Xuất bản: 10/03/2023 - Cập nhật: 10/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Kim loại nào sau đây mềm như sáp, dùng dao cắt được dễ dàng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

K là kim loại mềm như sáp, dùng dao cắt được dễ dàng. Kim loại Rb, Cs, Na cũng có thể dùng dao cắt được. Kim loại mềm nhất trong tất cả các kim loại là Xesi (Xe).

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X