Kiểu dữ liệu nào mà ACCESS chấp nhận trong khi thiết kế 1 table

Xuất bản: 02/11/2020 - Cập nhật: 21/09/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Kiểu dữ liệu nào mà ACCESS chấp nhận trong khi thiết kế 1 table

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Kiểu dữ liệu mà ACCESS chấp nhận trong khi thiết kế 1 table: Corrency.Macro và Lookup Wizad OLD Object

Hà Anh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Các đối tượng cơ bản trong Access là gì?

Có 4 đối tượng cơ bản trong Access là:

  1. Bảng (table) dùng để lưu trữ dữ liệu;
  2. Mẫu hỏi (query) dùng để sắp xêp, tìm kiếm và kết xuất dữ liệu xác định từ một hoặc nhiều bảng;
  3. Biểu mẫu (form) giúp tạo giao diện thuận tiện cho việc nhập và hiện thông tin;
  4. Báo cáo (report) được thiết kế để định dạng, tính toán, tổng hợp các dữ liệu được chọn và in ra.

Tập tin trong Access đươc gọi là?

Tập tin trong Access đươc gọi là Tập tin truy cập dữ liệu.

Phần mở rộng của các tệp được tạo bởi Microsoft Access là

Phần mở rộng của các tệp được tạo bởi Microsoft Access là MDB. Cơ sở dữ liệu được tạo trong định dạng Access 2007 (có thể sử dụng bằng Access 2016, Access 2013 và Access 2010) có phần mở rộng tệp . accdb và cơ sở dữ liệu được tạo ở các định dạng Access trước đó có phần mở rộng tệp . mdb.

Dữ liệu kiểu logic trong Microsoft Access được ký hiệu là:

Dữ liệu kiểu logic trong Microsoft Access được ký hiệu là: Yes/No

Access là phần mềm chuyên dùng để:

Access là phần mềm chuyên dùng để quản trị cơ sở dữ liệu.
Access có tên đầy đủ là Microsoft Access, đây là hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu giúp người dùng dễ dàng khả năng lưu trữ và quản lý thông tin. Phần mày này sử dụng Microsoft Jet Database Engine nên được ứng dụng rộng rãi trên các hệ điều hành Windows.

Mỗi đối tượng của Access có các chế độ làm việc là:

Mỗi đối tượng của Access có các chế độ làm việc là: Trang dữ liệu và thiết kế

Lấy ký tự thứ 2,3,4 của trường MAPHIEU, ta dùng hàm nào của Access.

Lấy ký tự thứ 2,3,4 của trường MAPHIEU, ta dùng hàm của Access là: SUBSTR(MAPHIEU,2,3)

Sau khi khởi động Microsoft Access, xuất hiện hộp thoại mở Cơ sở dữ liệu, để mở 1 cơ sở dữ liệu đã có trên đĩa ta click vào nút chọn sau?

Sau khi khởi động Microsoft Access, xuất hiện hộp thoại mở Cơ sở dữ liệu, để mở 1 cơ sở dữ liệu đã có trên đĩa ta click vào nút Open an existing file.

Chọn kiểu dữ liệu nào cho truờng điểm Toán, Lý....

Chọn kiểu dữ liệu cho truờng điểm Toán, Lý.... là Number.
Một số kiểu dữ liệu thường dùng trong Access:

Tạo Macro cho phép đóng chương trình ACCESS bằng action

Tạo Macro cho phép đóng chương trình ACCESS bằng action: RunCommand với đối số (Argument) là EXIT

đề trắc nghiệm tin học văn phòng Test mới nhất

X