Hoạt động du lịch có tiềm năng nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long là

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hoạt động du lịch có tiềm năng nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Hoạt động du lịch có tiềm năng nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long là du lịch sinh thái

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X