Hòa tan hết 1,68 gam kim loại R (hóa trị II) trong dung dịch H2SO4 loãng thu

Xuất bản: 08/09/2020 - Cập nhật: 08/09/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Hòa tan hết 1,68 gam kim loại R (hóa trị II) trong dung dịch H2SO4 loãng thu được 0,07 mol H2. Kim loại R là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Hòa tan hết 1,68 gam kim loại R (hóa trị II) trong dung dịch H2SO4 loãng thu được 0,07 mol H2. Kim loại R là Mg.
R hóa trị II nên nR = nH2 = 0,07
-> MR = 1,68/0,07 = 24: R là Mg.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X