Glucozo không có tính chất nào dưới đây?

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Glucozo không có tính chất nào dưới đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Glucozo không có tính chất tham gia phản ứng thủy phân

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X