Giao thức nào trong các giao thức sau dùng trong mô hình mạng WAN :

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Giao thức nào trong các giao thức sau dùng trong mô hình mạng WAN :

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm quản trị hệ thống Test mới nhất

X