Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép, người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần chìm

Xuất bản: 13/07/2022 - Cập nhật: 13/07/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép, người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần chìm dưới nước) các khối kim loại nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép, người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần chìm dưới nước) các khối kim loại Zn. Vì Zn có tính khử mạnh hơn Fe, Zn sẽ bị ăn mòn thay cho Fe (phương pháp điện hóa). Do đó sử dụng Zn gắn vào vỏ tàu để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép (hợp kim của Fe).

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X