Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu Nhật Bản?

Xuất bản: 21/08/2020 - Cập nhật: 31/07/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu Nhật Bản?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Đặc điểm không đúng với khí hậu Nhật Bản là: Ở giữa có khí hậu ôn đới lục địa.
Giải thích:
Đặc điểm khí hậu Nhật Bản là:

  • Quần đảo ở Đông Á trên Thái Bình Dương, gồm 4 đảo lớn: Hôn su, Kiu xiu, Sicôcư, Hôccaiđô.
  • Dòng biển nóng lạnh gặp nhau tạo nên ngư trường lớn.
  • Khí hậu gió mùa, mưa nhiều. Thay đổi theo chiều Bắc Nam:
  • Bắc: ôn đới, mùa đông dài lạnh, có tuyết rơi.
  • Nam: cận nhiệt đới, mùa đông không lạnh lắm, mùa hạ nóng, có mưa to và bão.
  • Nghèo khoáng sản, chỉ có than, đồng.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Đặc điểm khí hậu phía nam Nhật Bản là

Đặc điểm khí hậu phía nam Nhật Bản là mùa hạ thường có mưa to và bão

Khí hậu phía nam Nhật Bản có đặc điểm là

Khí hậu phía nam Nhật Bản có đặc điểm là mùa đông không lạnh lắm
Giải thích: Phía Nam Nhật Bản có khí hậu của vùng cận nhiệt đới, với mùa đông không quá lạnh, mùa hè nóng bức và thường có mưa lớn.

Đặc điểm khí hậu ở phía bắc Nhật Bản là

Đặc điểm khí hậu ở phía bắc Nhật Bản là ôn đới gió mùa.
Giải thích
Lãnh thổ của Nhật Bản nằm hoàn toàn trong vành đai ôn đới.
Thêm vào đó, Nhật Bản vẫn chịu ảnh hưởng của đới gió mùa mậu dịch.
Vì vậy đặc điểm khí hậu ở phía bắc Nhật Bản là ôn đới gió mùa.

Mùa đông kéo dài, lạnh và có nhiều tuyết là đặc điểm khí hậu của

Mùa đông kéo dài, lạnh và có nhiều tuyết là đặc điểm khí hậu của phía bắc Nhật Bản.
Nhật Bản nằm trong khu vực khí hậu gió mùa, mưa nhiều. Phía bắc có khí hậu ôn đới, mùa đông kéo dài, lạnh và có nhiều tuyết. Phía nam có khí hậu cận nhiệt đới, mùa đông không lạnh lắm, mùa hạ nóng, thường có mưa và bão. Vì mang tính chất trung gian giữa đới nóng và đới lạnh nên thời tiết ở Nhật Bản thường thay đổi thất thường. Nhiệt độ và lượng mưa giữa các mùa có sự khác biệt rõ nét, lượng mưa hàng năm giai động từ 500 – 1000mm.

Nhật Bản có lượng mưa lớn là do

Nhật Bản có lượng mưa lớn là do nằm trong khu vực gió mùa.

Đặc điểm khí hậu ở phía nam Nhật Bản là

Cộng đồng Nguyên tử cận nhiệt đới gió mùa

Đặc điểm khí hậu phía bắc Nhật Bản là

Đặc điểm khí hậu phía bắc Nhật Bản là mùa đông kéo đài, lạnh và có nhiều tuyết

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X