Công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật

Xuất bản: 20/06/2023 - Cập nhật: 24/10/2023 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào là thực hiện quyền

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào là thực hiện quyền tố cáo.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Một trong những dấu hiệu để xác định hành vi vi phạm pháp luật là người vi phạm phải

Một trong những dấu hiệu để xác định hành vi vi phạm pháp luật là người vi phạm phải có lỗi.

Một trong những dấu hiệu cơ bản để xác định hành vi vi phạm pháp luật là người vi phạm phải?

Một trong những dấu hiệu cơ bản để xác định hành vi vi phạm pháp luật là người vi phạm phải có hành vi trái pháp luật.

Người uống rượu say gây ra hành vi vi phạm pháp luật được xem là:

Người uống rượu say gây ra hành vi vi phạm pháp luật được xem là bị hạn chế năng lực trách nhiệm pháp lí.

Công dân báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ tổ chức nào là thực hiện

Công dân báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ tổ chức nào là thực hiện quyền tố cáo.

Hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm các quy tắc quản lý nhà nước là vi phạm

Hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm các quy tắc quản lý nhà nước là vi phạm hành chính.

Bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và phải bị xử lí theo

Bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và phải bị xử lí theo quy định của pháp luật.

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X