Công an bắt giam người vì nghi ngờ lấy trộm xe máy là vi phạm quyền

Xuất bản: 18/12/2020 - Cập nhật: 18/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Công an bắt giam người vì nghi ngờ lấy trộm xe máy là vi phạm quyền

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X