Cơ cấu tổ chức xã hội truyền thống theo mô hình nhà-làng-nước được hình thành

Xuất bản: 03/11/2020 - Cập nhật: 25/09/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Cơ cấu tổ chức xã hội truyền thống theo mô hình nhà-làng-nước được hình thành vào giai đoạn nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Tổ chức xã hội của Người tối cổ có điểm nổi bật là sống thành?

Tổ chức xã hội của Người tối cổ có điểm nổi bật là sống thành nhóm 5 - 7 gia đình lớn, có sự phân công lao động giữa nam và nữ.

- Người tối cổ có quan hệ hợp quần xã hội, sống trong hang động, mái đá hay lều bằng cành cây, da thú; sống quây quần theo quan hệ ruột thịt gồm 5, 7 gia đình gọi là bầy người nguyên thủy.

Bộ lạc là tổ chức xã hội gồm

Bộ lạc là tổ chức xã hội gồm nhiều thị tộc cư trú trên cùng địa bàn.

Tổ chức xã hội đầu tiên của loài người là

Tổ chức xã hội đầu tiên của loài người là bầy người nguyên thủy.

Tổ chức xã hội của người tối cổ có điểm gì nổi bật?

Người tối cổ sống thành từng bầy khoảng vài chục người, trong các hang động, mái đá hoặc dưới những túp lều làm bằng cành cây, lợp lá hoặc cỏ khô

Mọi tổ chức xã hội đều có điều lệ.

Tổ chức xã hôi là hình thức tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam có chung mục đích tập hợp, hoạt động theo pháp luật và theo điều lệ không vì lợi nhuận nhằm đáp ứng những lợi ích chính đáng của các thành viên và tham gia vào quản lý Nhà nước, quản lý xã hội.

Đâu là tổ chức xã hội của cư dân thời Hòa Bình - Bắc Sơn?

Đáp án B
Những người có cùng huyết thống của người nguyên thủy thời Hòa Bình - Bắc Sơn sống chung với nhau và tôn người mẹ lớn tuổi, có uy tín lên làm chủ. Đó là chế độ thị tộc mẫu hệ

đề trắc nghiệm xã hội - nhân văn học mới nhất

X