Chức năng của giao thức bản tin điều khiển (ICMP- lệnh ping) là?

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Chức năng của giao thức bản tin điều khiển (ICMP- lệnh ping) là?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm quản trị hệ thống Test mới nhất

X