Chủ một nhà hàng là anh M bị cơ quan chức năng xử phạt 10 triệu đồng vì có hành

Xuất bản: 21/06/2024 - Cập nhật: 21/06/2024 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Chủ một nhà hàng là anh M bị cơ quan chức năng xử phạt 10 triệu đồng vì có hành vi bán thuốc lá điện tử cho trẻ em và kinh doanh trái phép một số hàng hóa không có trong danh mục đăng ký kinh doanh. Việc xử phạt của cơ quan chức năng thể hiện đặc trưng nào sau đây của pháp luật?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Việc xử phạt của cơ quan chức năng thể hiện đặc trưng tính quyền lực, bắt buộc chung.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X