Chị S giấu chồng thế chấp ngôi nhà của hai vợ chồng chị để lấy tiền góp vốn cùng

Xuất bản: 21/06/2024 - Cập nhật: 21/06/2024 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Chị S giấu chồng thế chấp ngôi nhà của hai vợ chồng chị để lấy tiền góp vốn cùng bạn mở cửa hàng kinh doanh. Phát hiện sự việc, chồng chị S là anh T đã đánh và ép chị phải chấm dứt việc kinh doanh với bạn. Bức xúc, chị bỏ về nhà mẹ đẻ sinh sống. Chị S và anh T cùng vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chị S và anh T cùng vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X