Chiến dịch nào của ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp làm phá sản hoàn toàn kế

Xuất bản: 20/01/2021 - Cập nhật: 26/10/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Chiến dịch nào của ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp làm phá sản hoàn toàn kế hoạch “kết thúc chiến tranh trong danh dự” của chúng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954 thắng lợi làm phá sản hoàn toàn kế hoạch quân sự của Nava - Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương với hi vọng trong vòng 18 tháng sẽ giành thắng lợi quyết định “kết thúc chiến tranh trong danh dự"

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Điểm khác biệt lớn nhất của chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 so với chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 là:

Điểm khác biệt lớn nhất của chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 so với chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 là sử dụng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh.
- Chiến dịch Điện Biên Phủ sử dụng chiến thuật “đánh chắc tiến chắc”.
- Chiến dịch Hồ Chí Minh sử dụng chiến thuật “đánh nhanh thắng nhanh”. Bộ chính trị Trung ương Đảng đã nhận định: “Phải tập trung nhanh nhất lực lượng, binh khí kĩ thuật và vật chất giải phóng miền Nam trước mùa mưa (trước tháng 5 - 1975)”.

So với chiến dịch Điện Biên Phủ chiến dịch Hồ Chí Minh có gì khác về cách đánh

So với chiến dịch Điện Biên Phủ, chiến dịch Hồ Chí Minh có điểm khác về cách đánh là thọc sâu vào trung tâm thành phố đánh chiếm các cơ quan đầu não của địch.

Điểm giống nhau về quy mô giữa chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) là

Điểm giống nhau về quy mô giữa chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) là huy động đến mức cao nhất về lực lượng.

Bổ sung kiến thức:
Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) đều là hai trận quyết chiến chiến lược, là đỉnh cao của hai cuộc tiến công chiến lược.

Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) đều

Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) đều là những trận quyết chiến chiến lược.

Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) có điểm chung đều là hai trận quyết chiến chiến lược, là đỉnh cao của hai cuộc tiến công chiến lược, được tập trung lực lượng đến mức cao nhất, đều do ta chủ động tiến công và mang tính chất của cuộc chiến tranh nhân dân, chiến tranh giải phóng dân tộc.

So với chiến dịch Điện Biên Phủ 1954, chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 có khác gì về kết quả và ý nghĩa?

Sự khác biệt của kết quả và ý nghĩa Điện Biên Phủ 1954 so với chiến dịch chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 là dấu mốc kết thúc cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, chấm dứt ách thống trị của thực dân đế quốc.

Nội dung nào dưới đây là điểm giống nhau giữa chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975)?

Điểm giống nhau giữa chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975): đều là những thắng lợi có ý nghĩa quyết định kết thúc cuộc kháng chiến.

"Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh...." . Đó là câu nói của ai?

"Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh...." . Đó là câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhờ sự đoàn kết chặt chẽ và anh dũng hy sinh của toàn quân và dân ta, chúng ta đã đại thắng ở Điện Biên Phủ vào mùa hè năm 1954… Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh. Đó là một thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là một thắng lợi của các lực lượng hòa bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

Khẩu hiệu nào do Đảng và chính phủ nêu lên trong chiến dịch Điện Biên Phủ?

Khẩu hiệu do Đảng và chính phủ nêu lên trong chiến dịch Điện Biên Phủ là Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng.

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X