Chất X có công thức cấu tạo CH2=CH-COOCH3. Tên gọi của X là

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Chất X có công thức cấu tạo CH2=CH-COOCH3. Tên gọi của X là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Chất X có công thức cấu tạo CH2=CH-COOCH3. Tên gọi của X là metyl acrylat

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X