Cảnh sát giao thông xử phạt người không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy trên đường

Xuất bản: 19/08/2020 - Cập nhật: 29/08/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Cảnh sát giao thông xử phạt người không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy trên đường là biểu hiện của hình thức:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Cảnh sát giao thông xử phạt người không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy trên đường là biểu hiện của hình thức áp dụng pháp luật.

Áp dụng pháp luật là hoạt động thực hiện pháp luật mang tính tổ chức quyền lực nhà nước, được thực hiện bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhà chức trách hoặc tổ chức xã hội được Nhà nước trao quyền, nhằm cách biệt hóa quy phạm pháp luật vào các trường hợp cụ thể, đối với cá nhân, tổ chức cụ thể.

Hà Anh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Có mấy hình thức thực hiện pháp luật?

Có 4 hình thức thực hiện pháp luật là: sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật, tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật.

Cá nhân, tổ chức sử dụng đúng các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép làm là thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

Cá nhân, tổ chức sử dụng đúng các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép làm là thực hiện pháp luật theo hình thức sử dụng pháp luật.

Cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm là hình thức thực hiện pháp luật nào sau đây?

Cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm là hình thức thực hiện pháp luật: Tuân thủ pháp luật. 
Tuân thủ pháp luật là cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm.

Anh M và anh T hợp tác với nhau buôn bán ngà voi. Việc làm của hai anh trái với hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?

Việc làm của hai anh M và T trái với hình thức thực hiện pháp luật: Tuân thủ pháp luật.

Mặc dù bị bạn xấu dụ dỗ, lôi kéo nhiều lần nhưng N vẫn cương quyết không tham gia cổ vũ đua xe. Bạn N đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

N đã thực hiện pháp luật theo hình thức: Tuân thủ pháp luật. Mặc dù bị bạn xấu dụ dỗ, lôi kéo nhiều lần nhưng N vẫn cương quyết không tham gia cổ vũ đua xe.

Công dân chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?

Công dân chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là hình thức thực hiện pháp luật: Thi hành pháp luật.
Giải thích: Theo SGK Giáo dục công dân 12, thi hành pháp luật là cá nhân tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm.

Công dân viết bài đăng báo để phản ánh tình trạng một số doanh nghiệp ở địa phương có hành vi xả thải chưa qua xử lí gây ô nhiễm môi trường là thực hiện hình thức thực hiện pháp luật nào sau đây?

Công dân viết bài đăng báo để phản ánh tình trạng một số doanh nghiệp ở địa phương có hành vi xả thải chưa qua xử lí gây ô nhiễm môi trường là thực hiện sử dụng pháp luật.

Theo quy định của pháp luật, Tòa án nhân dân ra quyết định công nhận thuận tình li hôn chấm dứt quan hệ hôn nhân giữa vợ, chồng là thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

Tòa án nhân dân ra quyết định công nhận thuận tình li hôn chấm dứt quan hệ hôn nhân giữa vợ, chồng là thực hiện pháp luật theo hình thức áp dụng pháp luật.

đề trắc nghiệm gdcd 12 mới nhất

X