Bộ nhớ đệm bên trong CPU được gọi là?

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 28/09/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Bộ nhớ đệm bên trong CPU được gọi là?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Bộ nhớ đệm bên trong CPU được gọi là Cache, nó đóng vai trò như là một nơi lưu trữ tạm thời những lệnh mà CPU cần xử lý Nó đóng vai trò như là một nơi lưu trữ tạm thời những lệnh mà CPU cần xử lý (Lệnh này bao gồm tất cả các thao tác mà bạn thường hay sử dụng trên máy tính, từ việc soạn thảo văn bản đơn giản đến game nặng).
Bộ nhớ đệm bên trong CPU được gọi là?

Hà Anh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Trong máy vi tính, bộ xử lí trung tâm (CPU) là gì?

Trong máy vi tính, bộ xử lí trung tâm (CPU) nơi xử lí, quyết định, điều khiển hoạt động của máy.
Giải thích
CPU là chữ viết tắt của Central Processing Unit hay còn gọi là bộ xử lý trung tâm. CPU đóng vai trò như não bộ của một chiếc Laptop, tại đó mọi thông tin, thao tác, dữ liệu sẽ được tính toán kỹ lưỡng và đưa ra lệnh điều khiển mọi hoạt động của Laptop.

CPU là cụm từ viết tắt để chỉ:

Bộ xử lý trung tâm (CPU) được coi là bộ não của máy tính, thực hiện các chức năng tính toán, điều khiển và phối hợp hoạt động của máy tính theo sự chỉ dẫn của chương trình.Đáp án: D

Máy dùng Windows 98 có cấu hình CPU Pentium 166, RAM 128MB và ổ đĩa cứng còn trống 2GB, có thể nâng cấp lên Hệ điều hành?

Máy dùng Windows 98 có cấu hình CPU Pentium 166, RAM 128MB và ổ đĩa cứng còn trống 2GB, có thể nâng cấp lên hệ điều hành Windows 2000.

CPU là cụm từ viết tắt để chỉ:

Bộ xử lý trung tâm (CPU) được coi là bộ não của máy tính, thực hiện các chức năng tính toán, điều khiển và phối hợp hoạt động của máy tính theo sự chỉ dẫn của chương trình.

đề trắc nghiệm quản trị hệ thống Test mới nhất

X