Trình tự cắt, sao chép âm thanh là 1- Đánh dấu đoạn âm thanh muốn cắt hoặc sao

Xuất bản: 05/11/2020 - Cập nhật: 07/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trình tự cắt, sao chép âm thanh là

1- Đánh dấu đoạn âm thanh muốn cắt hoặc sao chép.

2- Nhấn tổ hợp phím Ctrl + V.

3 - Nháy chuột tại vị trí muốn chuyển đến.

4- Nhấn phím Ctrl + C (sao chép), hoặc Ctrl + X (Cắt).

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Trình tự cắt, sao chép âm thanh là:

1 – 4 – 3 – 2

Đánh dấu đoạn âm thanh muốn cắt hoặc sao chép → Nhấn phím Ctrl + C (sao chép), hoặc Ctrl + X (Cắt) → Nháy chuột tại vị trí muốn chuyển đến → Nhấn tổ hợp phím Ctrl + V.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Bấm tổ hợp phím Ctrl + X trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì?

Bấm tổ hợp phím Ctrl + X trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng di chuyển đối tượng đang chọn vào trong Bộ nhớ đệm.
Hay nói cách ngắn gọn khác là
Phím tắt Ctrl X để cắt và dán văn bản hoặc tệp vào một vị trí khác hoặc tài liệu Word.

Trong Word, khi di chuyển một đoạn văn bản đến vị trí mới, ta thực hiện theo thứ tự nào dưới đây: b1: Chọn đoạn văn bản - b2: Chọn vị trí mới (nơi đến) - b3:Nhấn Ctrl + X - b4: Nhấn Ctrl + C - b5: Nhấn Ctrl + V:

Trong Word, khi di chuyển một đoạn văn bản đến vị trí mới, ta thực hiện theo thứ tự:

b1: Chọn đoạn văn bản → b3: Nhấn Ctrl + X → ​b2: Chọn vị trí mới (nơi đến) → ​​b5: Nhấn Ctrl + V

Trong Word, để sao chép một đoạn văn bản đến vị trí mới, ta thực hiện theo thứ tự nào dưới đây: b1: Chọn đoạn văn bản - b2: nhấn Ctr + C - b3: Nhấn Ctrl + X - b4: Nhấn Ctrl + V - b5: Chọn vị trí mới đến:

Trong Word, để sao chép một đoạn văn bản đến vị trí mới, ta thực hiện theo thứ tự:

b1: Chọn đoạn văn bản → b2: nhấn Ctr + C → ​b5: Chọn vị trí mới đến → ​​b4: Nhấn Ctrl + V

đề trắc nghiệm tin học 9 mới nhất

X