Trắc nghiệm địa lí 12 bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

Bộ câu hỏi trắc nghiệm địa lí lớp 12 bài 1 (có đáp án) Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

Câu 1. Công cuộc Đổi mới ở nước ta được thực hiện đầu tiên trong lĩnh vực :
Câu 2. Biểu hiện rõ nhất của tình trạng khủng hoảng kinh tế của nước ta sau năm 1975 là:
Câu 3. Đây là thời kì nước ta có tỉ lệ tăng trưởng kinh tế cao nhất trong giai đoạn 1975 - 2005.
Câu 4. Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt diễn ra vào giữa thập niên 90 đánh dấu xu thế hội nhập của nước ta:
Câu 5.  Việt Nam là thành viên của những tổ chức nào sau đây ?
Câu 6. Ngành thương mại có sự phát triển mạnh từ sau năm 2007 đến nay là do
Câu 7. Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ của nước ta có sự chuyển biến rõ nét được thể hiện
Câu 8. Nước ta có những vùng kinh tế trọng điểm nào?
Câu 9. Ở nước ta có thời kì lạm phát kéo dài vào những năm
Câu 10. Đặc điểm nào sau đây không đúng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta giai đoạn hiện nay?

đáp án Trắc nghiệm địa lí 12 bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6B
Câu 2CCâu 7C
Câu 3BCâu 8A
Câu 4CCâu 9B
Câu 5ACâu 10D

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X