Trắc nghiệm địa 12 bài 10 : Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập địa 12 bài 10 có đáp án.

Câu 1. Ở nước ta, các đồng bằng hạ lưu sông được bồi tụ, mở mang nhanh chóng là hệ quả của
Câu 2. Đặc điểm nào dưới đây của sông ngòi nước ta thể hiện tính chất gió mùa của khí hậu
Câu 3. Chế độ nước sống theo mùa là do
Câu 4. Chế độ dòng chảy sông ngòi nước ta thất thường do
Câu 5. Hàm lượng phù sa của sông ngòi nước ta lớn là do
Câu 6. Ở nước ta loại đất đặc trưng cho khí hậu nhiệt đới ẩm là
Câu 7. Quá trình feralit diễn ra mạnh mẽ ở vùng
Câu 8. Đất feralit có màu đỏ vàng là do
Câu 9. ở nước ta, hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm là
Câu 10. thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta có ảnh hưởng trực tiếp và rõ rệt nhất tới loại hoạt động
Câu 11. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp ở nước ta là
Câu 12. Căn cứ vào biểu đồ đường ỏ atlat địa lí Việt Nam trang 10, tháng đỉnh lũ của các sông Mê Công, sông Hồng và sông Đà Rằng lần lượt là
Câu 13. Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 10, khu vực có đặc điểm mạng lưới sông ngòi ngắn, nhỏ, chạy theo hướng tây – đông ở nước ta là
Câu 14. Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 10, lưu vực sông có diện tích lớn nhất ở vùng Bắc Trung Bộ là
Câu 15. Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 10, hệ thống sông lướn duy nhất ở nước ta có dòng chảy đổ sang Trung Quốc là
Câu 16. Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 10, phần lớn các sông ở vùng Tây Nguyên chảy vào dòng chính sông Mê Công qua hai sông là
Câu 17. Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 11, hai hồ nước lớn ở lưu vực sông Đồng Nai là
Câu 18. Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 11, vùng tập trung diện tích đất feralit trên đá badan có quy mô lớn nhất ở nước ta là
Câu 19. Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 11, vùng tập trung diện tích đát mặn có quy mô lớn nhất ở nước ta là
Câu 20. Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 11, hai loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở vùng Đông Nam Bộ là
Câu 21. Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 11, phần lớn diện tích đất cát biển ở nước ta phân bố ở?
Câu 22. Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 12, thảm thực vật rừng ôn đới núi cao chỉ xuất hiện ở
Câu 23. Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 12, vườn quốc gia nào duois đây không thuộc vùng đồng bằng sông Hồng?
Câu 24. Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 12, khu vực phân bố chủ yếu của loại bò tót thuộc phần khu vực địa lí động vật là
Câu 25. Xâm thực mạnh ở miền núi không gây hậu quả trực tiếp nào sau đây?

đáp án Trắc nghiệm địa 12 bài 10 : Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 14B
Câu 2CCâu 15B
Câu 3DCâu 16B
Câu 4CCâu 17C
Câu 5DCâu 18C
Câu 6CCâu 19D
Câu 7BCâu 20A
Câu 8DCâu 21C
Câu 9BCâu 22A
Câu 10BCâu 23D
Câu 11DCâu 24D
Câu 12CCâu 25C
Câu 13C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X