Trắc nghiệm bài Bố của Xi-Mông

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập bài Bố của Xi-Mông có đáp án.

Câu 1. Nhà văn nào sau đây không phải là nhà văn Pháp?
Câu 2. Mô-pa-xăng sống vào giai đoạn lịch sử nào?
Câu 3. Sắp xếp những nội dung dưới đây để hoàn thiện diễn biến của đoạn trích Bố của Xi-mông?1 - Phi-líp gặp Xi-mông và hứa sẽ cho em một ông bố2 - Xi- mông đến trường và nói với các bạn có bố tên là Phi-lip3 - Phi-lip đưa Xi-mông về nhà trả cho chị Blăng-sốt và nhận làm bố của em4 - Xi- mông buồn chán, tuyệt vọng, lang thang ra bờ sông
Câu 4. Nhân vật nào không xuất hiện trong đoạn trích Bố của Xi-mông?
Câu 5. Hoàn cảnh đáng thương của Xi-mông trong đoạn trích là gì?
Câu 6. Nhân vật Phi-líp trong đoạn trích là người như thế nào?
Câu 7. Phi-líp làm nghề gì?
Câu 8. Ý nào sau đây không phải là tâm trạng của chị Blăng sốt khi gặp bác Phi-lip?
Câu 9. Nội dung tư tưởng nổi bật của đoạn trích Bố của Xi-mông là gì?
Câu 10. Ý nào nói đúng về thái độ của tác giả qua đoạn trích trên?
Câu 11. Chi tiết Xi - mông "quỳ xuống và đọc kinh cầu nguyện" nằm ở phần nào của đoạn trích?
Câu 12. Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu văn sau:Chị Blăng- sốt, mẹ của Xi-mông là một phụ nữ....

đáp án Trắc nghiệm bài Bố của Xi-Mông

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 7C
Câu 2CCâu 8A
Câu 3BCâu 9C
Câu 4ACâu 10B
Câu 5CCâu 11A
Câu 6ACâu 12C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X