Trắc nghiệm bài Tôi và chúng ta

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập bài Tôi và chúng ta có đáp án.

Câu 1. Vở kịch Tôi và chúng ta ra đời trong hoàn cảnh nào?

A. Thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước

B. Thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc

C. Thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội sau chiến tranh (những năm 80 của thế kỉ XX)

D. Thời kì đổi mới (những năm 90 của thế kỉ XX)

Câu 2. Vở kịch Tôi và chúng ta viết về cái gì?

A. Sự thay đổi phương thức và cơ chế sản xuất

B. Sự thay đổi của đất nước sau chiến tranh

C. Số phận của con người trong xã hội mới

D. Sự thay đổi của cuộc sống trong những năm đổi mới

Câu 3. Xung đột chủ yếu trong đoạn trích là xung đột nào?

A. Xung đột giữa các kiểu tính cách khác nhau

B. Xung đột giữa các lối sống khác nhau

C. Xung đột giữa tư tưởng bảo thủ và đổi mới

D. Xung đột giữa đội ngũ lãnh đạo và công nhân

Câu 4. Xung đột được thể hiện qua đoạn trích thuộc phần nào của vở kịch?

A. Bắt đầu xung đột

B. Xung đột cao trào

C. Xung đột phát triển

D. Xung đột được giải quyết

Câu 5. Bối cảnh của đoạn trích trong vở kịch ở đâu?

A. Phân xưởng sản xuất

B. Phòng Giám đốc

C. Trước cổng nhà máy

D. Phòng Tài vụ

Câu 6. Dòng nào sau đây nêu nhận xét đúng nhất về tính cách nhân vật Hoàng Việt đoạn trích?

A. Năng động và quyết đoán

B. Giỏi về chuyên môn và tổ chức

C. Năng động nhưng có phần cứng nhắc

D. Giỏi tổ chức nhưng chưa thật mạnh dạn

Câu 7. Câu "sự thật không đứng yên, cuộc sống không đứng yên một chỗ, có cái hôm qua đúng, hôm nay nó là vật cản" thể hiện rõ phẩm chất gì của người nói?

A. Thẳng thắn và trung thực

B. Tư duy biện chứng và khát khao đổi mới

C. Thông minh và nhạy bén

D. Chín chắn trong suy nghĩ và hành động

Câu 9. Nghệ thuật nổi bật nhất của vở kịch Tôi và chúng ta là gì?

A. Tạo xung đột và phát triển xung đột

B. Ngôn ngữ nhân vạt giàu cá tính

C. Xây dựng những biến cố giàu kịch tính

D. Tổ chức đối thoại sinh động

Câu 11. Nhân vật nào bảo thủ, cứng nhắc, nhiều tham vọng?

A. Hoàng Việt

B. Lê Sơn

C. Nguyễn Chính

D. Trương

Câu 13. Nhân vật nào có tính tình bộc trực, thẳng thắn?

A. Hoàng Việt

B. Lê Sơn

C. Nguyễn Chính

D. Trương

đáp án Trắc nghiệm bài Tôi và chúng ta

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 8A
Câu 2ACâu 9A
Câu 3CCâu 10A
Câu 4ACâu 11D
Câu 5BCâu 12C
Câu 6ACâu 13B
Câu 7B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X