Đề luyện thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa hay số 17 (có đáp án)

Bộ đề số 17 luyện thi thử THPT môn Địa có đáp án bám sát theo đề thi chính thức sẽ giúp các em ôn tập và rèn luyện để đạt kết quả cao trong kỳ thi.

Câu 1. Nơi có diện tích chè lớn nhất nước ta là:
Câu 2. Hạn chế lớn nhất của cơ cấu dân số trẻ là
Câu 3. Quá trình xâm thực ở nước ta xảy ra mạnh ở
Câu 4. Ngành công nghiệp nào sau đây không thuộc công nghiệp khai thác nguyên, nhiên liệu ở nước ta?
Câu 5. Theo qui ước nếu đi từ phía tây sang phía đông qua đường chuyển ngày quốc tế thì
Câu 6. Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm chính của điểm công nghiệp?
Câu 7. Đai ôn đới gió mùa trên núi chỉ có ở đâu?
Câu 8. Ở nước ta, sông ngòi phần lớn ngắn và dốc là do
Câu 9. Loại gió có tác động thường xuyên đến toàn bộ lãnh thổ nước ta là
Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết dãy núi nào sau đây có hướng Tây Bắc - Đông Nam?
Câu 11. Ở khu vực II, công nghiệp đang có xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành sản xuất và đa dạng hóa sản phẩm để phù hợp với yêu cầu của
Câu 12. Việc giải quyết nhu cầu về điện của vùng Bắc Trung Bộ chủ yếu dựa vào
Câu 13. Ngành công nghiệp chế biến thủy sản nước ta tập trung chủ yếu tại
Câu 14. Trong cơ cấu sản lượng điện của nước ta hiện nay, tỉ trọng lớn nhất thuộc về
Câu 15. Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu làm cho ngành du lịch nước ta phát triển nhanh trong thời gian gần đây?
Câu 16. Ngành nào sau đây không được xem là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay?
Câu 17. Cách phân loại công nghiệp phổ biến nhất hiện nay là dựa vào
Câu 18. Đại bộ phận (hơn 80%) lãnh thổ nước Nga nằm ở vành đai khí hậu
Câu 19. Để góp phần nâng cao hiệu quả của nông nghiệp nhiệt đới của nước ta, hiện nay biện pháp tốt nhất là
Câu 20. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, em hãy cho biết các tỉnh có sản lượng thủy sản nuôi trồng cao nhất (năm 2007) tập trung chủ yếu ở hai vùng
Câu 21. Nguyên nhân chính khiến cho diện tích rừng nước ta có xu hướng tăng trở lại trong những năm gần đây là do
Câu 22. Chăn nuôi lợn phát triển mạnh ở Đồng bằng sông Hồng chủ yếu là do:
Câu 23. Điều kiện sinh thái nông nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có đặc điểm là:
Câu 24. Loài cây ưa lạnh chỉ phân bố ở
Câu 25. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 – 7, cho biết dãy núi nào có hướng vòng cung?
Câu 26. Phát biểu nào sau đây đúng với sự phân bố của công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm của nước ta?
Câu 27. Để mở rộng xuất khẩu chúng ta cần
Câu 28. Quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất khu vực Tây Nam Á là
Câu 29. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, các tỉnh có tỉ lệ diện tích rừng so với diện tích toàn tỉnh đạt trên 60% (năm 2007) là
Câu 30. Điều nào sau đây không đúng khi nói về ý nghĩa của việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp ở nước ta?
Câu 31. Ở Bắc Trung Bộ, chè được trồng chủ yếu tại
Câu 32. Thời kì chuyển tiếp giữa hai mùa gió (gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ) là thời kì hoạt động mạnh của gió.
Câu 33. Phát biểu nào sau đây không đúng về thiên nhiên phần lãnh thổ phía Nam nước ta?
Câu 34. Trở ngại lớn nhất đối với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong sản xuất nông nghiệp là:
Câu 35. Tiêu chí nào sau đây không dùng để phân loại các đô thị ở nước ta thành 6 cấp đô thị?
Câu 36. Sức cạnh tranh của các ngành công nghiệp chế biến nông sản và lắp ráp của các nước Đông Nam Á là nhờ:
Câu 37. Phát biểu nào sau đây không đúng với hoạt động khai thác thuỷ sản của nước ta hiện nay?
Câu 38. Ngành sản xuất rượu, bia, nước ngọt thường phân bố gần
Câu 39. Tuyến đường bộ nào có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của dải đất phía tây nước ta
Câu 40. Ý nào sau đây đúng khi nói về ngành thông tin liên lạc của nước ta hiện nay?

đáp án Đề luyện thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa hay số 17 (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 21D
Câu 2ACâu 22A
Câu 3DCâu 23B
Câu 4BCâu 24B
Câu 5ACâu 25A
Câu 6CCâu 26D
Câu 7BCâu 27C
Câu 8BCâu 28C
Câu 9DCâu 29D
Câu 10BCâu 30D
Câu 11BCâu 31D
Câu 12BCâu 32B
Câu 13BCâu 33A
Câu 14CCâu 34B
Câu 15CCâu 35D
Câu 16DCâu 36C
Câu 17BCâu 37D
Câu 18BCâu 38D
Câu 19BCâu 39D
Câu 20DCâu 40B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X