Đáp án đề thi minh họa tốt nghiệp THPT môn Địa 2022

Đáp án chi tiết 40 câu hỏi trắc nghiệm trong đề thi minh họa tốt nghiệp THPT môn Địa 2022 giúp các em tham khảo

Câu 1. Cho biểu đồ:
GDP của Philipin và Thái Lan năm 2015 và 2019
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi GDP năm 2019 so với năm 2015 của Phi-lip-pin và Thái Lan?
Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết tỉnh nào sau đây có khu kinh tế ven biển?
Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp Cẩm Phả thuộc tỉnh nào sau đây?
Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết tỉnh nào sau đây có sân bay?
Câu 5. Cho bảng số liệu:
XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA MA-LAI-XI-A Năm 2015 (Đơn vị: Tỷ đô la Mỹ)
Năm2015201620182019
Xuất khẩu209.3201.2246.0237.8
Nhập khẩu186.6181.1221.9210.7
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)
Theo bảng số liệu, cho biết Ma-lai-xi-a xuất siêu lớn nhất vào năm nào sau đây?
Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết thành phố nào sau đây là đô thị đặc biệt?
Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cho biết đỉnh núi nào sau đây cao trên 2500m?
Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết ngành công nghiệp khai thác, chế biến lâm sản có ở trung tâm nào sau đây?
Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết địa điểm nào sau đây nằm ở nơi đường số 8 gặp đường số 1?
Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh nào có tổng số trâu và bò lớn nhất trong các tỉnh sau đây?
Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết điểm du lịch nào sau đây nằm ở độ cao 0 - 50m?
Câu 12. Hoạt động khai thác dầu khí ở Đông Nam Bộ hiện nay được tiến hành tại
Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết địa điểm nào có lượng mưa trung bình năm lớn nhất trong các địa điểm sau đây?
Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết tỉnh nào sau đây có cảng Quy Nhơn?
Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết nhà máy thủy điện Hòa Bình nằm ở trên sông nào sau đây?
Câu 16. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây có đường bờ biển?
Câu 17. Khí tự nhiên ở nước ta được dùng làm nhiên liệu cho
Câu 18. Vùng đồi trung du nước ta là nơi thường có
Câu 19. Cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta hiện nay
Câu 20. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sống nào sau đây chảy qua Yên Bái?
Câu 21. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết khu kinh tế cửa khẩu Lao Bảo thuộc tỉnh nào sau đây?
Câu 22. Biện pháp mở rộng rừng sản xuất ở nước ta là
Câu 23. Sự thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu kinh tế nước ta hiện nay theo xu hướng
Câu 24. Hoạt động đánh bắt thủy sản của nước ta hiện nay
Câu 25. Sản xuất lương thực ở nước ta hiện nay
Câu 26. Hoạt động du lịch biển của nước ta hiện nay.
Câu 27. Lãnh thổ toàn vẹn của nước ta bao gồm
Câu 28. Mạng lưới đô thị nước ta hiện nay
Câu 29. Lao động nông thôn nước ta hiện nay
Câu 30. Hoạt động viễn thông nước ta hiện nay
Câu 31. Mục đích chủ yếu của việc phát triển các khu kinh tế ven biển ở Bắc Trung Bộ là:
Câu 32. Mục đích chủ yếu của việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Đồng bằng sông Cửu Long là
Câu 33. Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển nông nghiệp chuyên canh ở Tây Nguyên là
Câu 34. Phần lãnh thổ phía Bắc nước ta có thành phần thực vật cận nhiệt chủ yếu do tác động của
Câu 35. Cho bảng số liệu:
SỐ GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC THEO GIỚI TÍNH CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2015 - 2019 (Đơn vị: Nghìn người)
Năm2015201620182019
Nam36.937.736.536.4
Nữ32.735.136.836.7
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)
Theo bảng số liệu, để thể hiện sự thay đổi cơ cấu số giảng viên đại học theo giới tính của nước ta giai đoạn 2015 - 2019, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
Câu 36. Ý nghĩa chủ yếu của phát triển giao thông đường bộ ở Duyên hải Nam Trung Bộ là?
Câu 37. Giải pháp chủ yếu phát triển cây rau quả cận nhiệt theo hướng hàng hóa ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là
Câu 38. Xuất khẩu của nước ta hiện nay tăng trưởng mạnh chủ yếu do
Câu 39. Cho biểu đồ về sản lượng thủy sản nuôi trồng theo vùng của nước ta năm 2015 và 2020 (Đơn vị: %):
san luong thuy san nuoi trong theo vung cua nuoc ta nam 2015 va 2020
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
Câu 40. Hướng chủ yếu chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trồng trọt ở Đồng bằng sông Hồng là

đáp án Đáp án đề thi minh họa tốt nghiệp THPT môn Địa 2022

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 21A
Câu 2DCâu 22C
Câu 3BCâu 23C
Câu 4ACâu 24D
Câu 5DCâu 25A
Câu 6BCâu 26D
Câu 7CCâu 27D
Câu 8ACâu 28B
Câu 9DCâu 29B
Câu 10BCâu 30C
Câu 11DCâu 31D
Câu 12DCâu 32A
Câu 13ACâu 33A
Câu 14BCâu 34C
Câu 15DCâu 35C
Câu 16CCâu 36C
Câu 17ACâu 37C
Câu 18CCâu 38C
Câu 19BCâu 39C
Câu 20BCâu 40C

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X