80 câu trắc nghiệm luyện thi THPT Quốc Gia năm 2021 đặc sắc

Tuyển chọn 80 câu hỏi trắc nghiệm luyện thi thử môn GDCD kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2021 có đáp án giúp các em học sinh ôn tập để đạt điểm cao

Câu 3. Ông X thế chấp ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của mình cho ngân hàng A để vay 2 tỉ đồng kinh doanh. Sau đó việc làm ăn của ông X thua lỗ dẫn đến phá sản và không có khả năng trả nợ cho ngân hàng. Trong trường hợp này, ngôi nhà của ông X sẽ được ngân hàng xử lý như thế nào ?

A. Giữ giấy tờ nhà đất của ông X đến khi nào ông X trả hết tiền cho ngân hàng.

B. Giao lại ngôi nhà cho ông X bán để lấy tiền trả cho ngân hàng.

C. Yêu cầu ông X giao nhà và sẽ trực tiếp bán để thu hồi vốn.

D. Khởi kiện ông X ra tòa án và dành quyền bán ngôi nhà của ông X để thu hồi vốn.

Câu 4. Việc thực hiện nghĩa vụ được Hiến pháp và luật qui định là điều kiện cần thiết để công dân

A. đòi quyền lợi cho mình.

B. được pháp luật bảo vệ.

C. hoàn thành nhiệm vụ của mình.

D. sử dụng các quyền của mình.

Câu 5. Nước thải của nhà máy Y đã được xử lý đảm bảo an toàn trước khi thải ra môi trường. Trong trường hợp này, nhà máy Y đã

A. Thể hiện trách nhiệm của nhà máy đối với môi trường.

B. Thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh.

C. Đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh.

D. Chú trọng môi trường làm việc của công nhân.

Câu 6. Nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc mà việc giao kết hợp đồng lao động phải tuân theo ?

A. Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật.

B. Giao kết gián tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động.

C. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.

D. Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.

Câu 7. Bình đẳng giữa vợ và chồng chủ yếu được thể hiện trong quan hệ

A. tình cảm và trong quan hệ kinh tế.

B. hôn nhân và trong quan hệ sở hữu.

C. nhân thân và trong quan hệ kinh tế.

D. nhân thân và trong quan hệ tài sản.

Câu 8. Qui luật giá trị yêu cầu sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian....lao động

A. cá thể riêng lẻ.

B. xã hội cần thiết.

C. thường xuyên biến động.

D. ổn định bền vững.

Câu 10. Để phát triển bền vững đất nước, những vấn đề nào cần dược ưu tiên giải quyết ?

A. Kinh tế, dân số, môi trường và quốc phòng, an ninh.

B. Kinh tế, việc làm, bình đẳng giới và xã hội.

C. Kinh tế, xã hội, bình đẳng giới và quốc phòng, an ninh.

D. Kinh tế, văn hóa – xã hội, môi trường và quốc phòng, an ninh.

Câu 12. Các qui phạm pháp luật do Nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền mà nhà nước đó là đại diện thể hiện nội dung nào trong các nội dung dưới đây ?

A. Bản chất xã hội của pháp luật.

B. Tính bắt buộc chung của pháp luật.

C. Tính qui phạm phổ biến của pháp luật.

D. Bản chất giai cấp của pháp luật.

Câu 13. Nhà nước quan tâm nhiều hơn đến phát triển kinh tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là thực hiện nội dung nào dưới đây ?

A. Tạo sự bình đẳng giữa các thành phần dân cư.

B. Duy trì sự tồn tại của các dân tộc thiểu số.

C. Tạo sự bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực kinh tế.

D. Chăm lo đời sống vật chất cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Câu 14. Tung tin nói xấu, xúc phạm người khác nhằm hạ uy tín là hành vi xâm phạm đến quyền được pháp luật bảo hộ

A. tự do của người khác.

B. an toàn, bí mật của người khác.

C. danh dự và nhân phẩm của người khác.

D. bảo vệ thông tin cá nhân của người khác.

Câu 15. H, T, N, K đều 19 tuổi bị Công an xã X bắt quả tang khi đánh bài ăn tiền. Trưởng Công an xã X đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với H, T, N. Còn K là cháu ruột ông Chủ tịch xã X nên không bị xử phạt, chỉ bị Công an xã nhắc nhở rồi cho về. Trong trường hợp này, cách xử lý vi phạm của Công an xã X

A. vừa có lý vừa có tình và có thể chấp nhận được.

B. không đảm bảo bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân.

C. không đảm bảo bình đẳng về trách nhiệm pháp lý của công dân.

D. phù hợp với qui định của Hiến pháp và pháp luật.

Câu 16. Khi tiền được dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa thì khi đó tiền thực hiện chức năng

A. phương tiện cất trữ.

B. thước đo giá trị.

C. phương tiện lưu thông.

D. phương tiện thanh toán.

Câu 19. Nội dung nào dưới đây không qui định về nghĩa vụ công dân ?

A. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

B. Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quí của công dân.

C. Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập.

D. Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác.

Câu 20. Khi gặp trường hợp nào dưới đây công dân có quyền tố cáo ?

A. Phát hiện ổ mại dâm trá hình.

B. Nhận được quyết định kỷ luật của Thủ trưởng cơ quan công tác.

C. Bị Công an giao thông xử phạt quá mức.

D. Không đồng ý với quyết định xử phạt của cơ quan Thuế.

Câu 21. Một trong những nguyên tắc của chính sách đối ngoại nước ta là

A. Phát triển công tác đối ngoại nhân dân.

B. Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại

C. Tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng cùng có lợi.

D. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.

Câu 23. Công an có quyền ập vào bắt giữ người vi phạm pháp luật mà không cần có sự đồng ý của chủ nhà và lệnh bắt, giữ người do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp nào dưới đây ?

A. Phát hiện nghi phạm của một vụ án tham nhũng đang ở nhà anh K.

B. Phát hiện thấy một số người tụ tập để chuẩn bị đánh bạc trong nhà bà T.

C. Phát hiện một người đang bị truy nã tại nhà ông A.

D. Phát hiện một số người đang có hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ Y.

Câu 27. H đăng ký sở hữu trí tuệ cho sản phẩm của mình, sau đó được một Công ty sản xuất phim mua bản quyền để chuyển thể thành phim. Trong trường hợp này, H đã thực hiện quyền nào của công dân ?

A. Quyền sáng tạo của công dân, sáng tạo ra tác phẩm văn học và đăng ký sở hữu trí tuệ để bảo đảm cho quyền lợi hợp pháp của mình.

B. Quyền được học tập của công dân, sáng tạo ra tác phẩm văn học và đăng ký sở hữu trí tuệ để bảo đảm cho quyền lợi hợp pháp của mình.

C. Quyền được phát triển của công dân, sáng tạo ra tác phẩm văn học và đăng ký sở hữu trí tuệ để bảo đảm cho quyền lợi hợp pháp của mình.

D. Quyền được pháp luật bảo hộ về sở hữu công nghiệp và quyền hoạt động khoa học, công nghệ.

Câu 28. Văn bản có chứa quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành được gọi là

A. văn bản áp dụng pháp luật.

B. văn bản qui định pháp luật.

C. văn bản qui phạm pháp luật.

D. văn bản thực hiện pháp luật.

Câu 29. Bà A cho ông B cạnh nhà vay số tiền 250 triệu đồng, ông B đã viết giấy vay tiền và ghi rõ thời gian trả. Đến thời hạn trả tiền, bà A đã nhiều lần đến đòi nhưng ông B không chịu trả lại tiền cho bà A. Trong trường hợp này, bà A cần phải làm gì ?

A. Nhờ công an giải quyết.

B. Làm đơn khởi kiện ông B lên Tòa án nhân dân quận để đòi lại tiền.

C. Thuê người đến tìm ông B để đòi nợ giúp mình.

D. Nhờ Ủy ban nhân dân phường giải quyết.

Câu 32. Để đảm bảo cho mọi công dân về bình đẳng về trách nhiệm pháp lý, Nhà nước phải không ngừng

A. thay đổi toàn bộ hệ thống pháp luật.

B. ban hành và đưa nhiều bộ luật mới vào áp dụng.

C. đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

D. xây dựng lực lượng công an hùng hậu.

Câu 33. Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của

A. tòa án.

B. công an.

C. ủy ban nhân dân.

D. hội đồng nhân dân.

Câu 34. Kinh tế nhà nước là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu nhà nước về

A. tiềm năng lao động.

B. tư liệu sản xuất.

C. chế độ lao động.

D. quản lý dân chủ.

Câu 35. Mục tiêu và phương hướng nào dưới đây không phải là mục tiêu phương hướng của chính sách dân số ?

A. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lý, tổ chức tốt bộ máy làm công tác dân số từ Trung ương đến cơ sở.

B. Nâng cao hiểu biết của người dân về vai trò của gia đình, bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản.

C. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục với nội dung thích hợp, hình thức đa dạng nhằm phổ biến các chủ trương biện pháp kế hoạch hóa gia đình.

D. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động nhằm giải quyết yêu cầu trước mắt và lâu dài, tăng thu nhập cho người lao động.

Câu 36. Nhà nước tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, đoàn thể và nhân dân về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp (1992). Điều này thể hiện quyền cơ bản nào của công dân ?

A. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

B. Quyền biểu quyết các vấn đề trọng đại khi nhà nước trưng cầu ý dân.

C. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.

D. Quyền ứng cử, bầu cử của công dân.

Câu 40. Hành vi nào sau đây xâm phạm đến tính mạng và sức khỏe người khác ?

A. Y tá phát nhầm thuốc cho bệnh nhân khiến bệnh nhân chết.

B. Điều khiển xe máy lưu thông khi đang có biểu hiện say rượu.

C. Bác sỹ yêu cầu bệnh nhân A uống một loại thuốc mà bệnh nhân A không thích.

D. Bán một số thực phẩm chức năng không kiểm soát được nguồn gốc xuất xứ.

Câu 42. Yếu tố có vai trò quan trọng nhất trong tư liệu lao động là

A. công cụ sản xuất.

B. hệ thống bình chứa.

C. kết cấu hạ tầng.

D. nguồn lực tự nhiên.

Câu 46. Thành phần kinh tế là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về

A. thành phần kinh tế.

B. tư liệu sản xuất.

C. quản lý kinh tế.

D. quan hệ lao động

Câu 48. Hiến pháp nước ta qui định mọi công dân đều bình đẳng trước

A. nhà nước.

B. xã hội.

C. cộng đồng.

D. pháp luật.

Câu 50. Nội dung nào dưới đây không qui định về quyền của công dân ?

A. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý.

B. Công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội.

C. Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục.

D. Mọi người có quyền tự do kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm.

Câu 53. Trong quan hệ lao động cụ thể, quyền bình đẳng của công dân được thực hiện thông qua

A. thỏa ước lao động.

B. đàm phán.

C. hợp đồng lao động.

D. thỏa thuận.

Câu 56. Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo của công dân ?

A. Nếu không theo tôn giáo này thì phải theo một tôn giáo khác.

B. Không được từ bỏ tôn giáo mà mình đã theo.

C. Đã từng theo một tôn giáo nào đó thì không được theo tôn giáo khác.

D. Có quyền theo hoặc không theo một tôn giáo nào.

Câu 57. Nội dung nào sau đây không phải là kết quả của việc giải quyết khiếu nại ?

A. Bồi thường thiệt hại cho người khiếu nại.

B. Xem xét vấn đề khiếu nại theo thẩm quyền.

C. Chấm dứt hành vi hành chính bị khiếu nại.

D. Quyết định giữ nguyên, sửa đổi hoặc hủy bỏ quyết định hành chính.

Câu 59. Hiện nay đối với việc bảo vệ môi trường, ngoài việc khắc phục ô nhiễm và suy thoái, chúng ta cần quan tâm đến vấn đề nào ?

A. Ngăn chặn tốc độ suy thoái.

B. Tăng cường tốc độ khai thác.

C. Cải thiện chất lượng môi trường.

D. Đẩy mạnh chiến dịch tuyên truyền.

Câu 60. Nội dung nào dưới đây không phải là mục tiêu phương hướng của chính sách dân số nước ta ?

A. Tăng cường công tác quản lý làm công tác dân số từ Trung ương đến cơ sở.

B. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động nhằm giải quyết yêu cầu trước mắt và lâu dài, tăng thu nhập cho người lao động.

C. Nâng cao hiểu biết của người dân về vai trò của gia đình, binh đẳng giới.

D. Nhà nước đầu tư đúng mức, tranh thủ các nguồn lực trong và ngoài nước để làm tốt công tác dân số.

Câu 64. Đặc trưng của pháp luật thể hiện ở

A. tính qui phạm pháp luật, tính quyền lực bắt buộc chung, tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

B. tính qui phạm phổ biến, tính quyền lực bắt buộc chung, tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

C. tính qui phạm phổ biến, tính quyền lực rộng rãi, tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

D. tính qui phạm pháp luật, tính quyền lực bắt buộc chung, tính xác định chặt chẽ về mặt bố cục.

Câu 66. Trong một số trường hợp cần thiết bắt người thì những cơ quan, cán bộ nhà nước có thẩm quyền phải tiến hành bắt người theo đúng

A. hướng dẫn của cấp trên.

B. mệnh lệnh của cấp trên.

C. trình tự và thủ tục do pháp luật qui định.

D. qui trình và hướng dẫn của cơ quan điều tra.

Câu 67. Qui luật giá trị điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa thông qua

A. giá trị trên thị trường.

B. biến động giá cả.

C. số lượng hàng hóa.

D. giá cả trên thị trường.

Câu 68. Anh T là Cảnh sát khu vực đang tuần tra cùng đồng đội thì phát hiện trong nhà ông Y có một nhóm người đang đánh bài với số tiền thắng thua mỗi ván lên đến vài ba triệu đồng. Trong trường hợp này, anh T cùng đồng đội của mình cần phải làm như thế nào cho đúng với qui định của pháp luật ?

A. Về lại cơ quan báo cáo xin lệnh khám nhà ông Y và lệnh bắt nhóm đánh bạc.

B. Xin phép ông Y cho vào nhà để cảnh cáo nhóm đánh bạc, yêu cầu nhóm này không được phép tái phạm.

C. Ập vào nhà ông Y bắt, giữ nhóm người đánh bạc và thu giữ tiền, hiện vật dùng đánh bạc.

D. Ập vào nhà ông Y thu giữ tiền, hiện vật dùng đánh bạc nhưng không bắt người đánh bạc.

Câu 69. Một trong những nhiệm vụ của khoa học công nghệ nước ta là

A. giải đáp kịp thời những vấn đề lý luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra.

B. đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ.

C. tạo thị trường cho khoa học và công nghệ.

D. xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ.

Câu 71. Quyền của công dân được xác lập thông qua

A. báo, đài, các cơ quan truyền thông.

B. các qui định trong các luật và văn bản dưới luật.

C. các hoạt động trong đời sống xã hội.

D. các cơ quan, đoàn thể như Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân.

Câu 74. Chủ thể nào dưới đây có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh, chấm dứt hoặc thay đổi việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ cụ thể của cá nhân, tổ chức ?

A. Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội.

B. Các cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân.

C. Các cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền.

D. Tất cả các cơ quan, công chức thuộc bộ máy nhà nước.

Câu 75. Chị Y không có việc làm, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, anh H chồng chị Y đã tự ý bán mảnh đất là tài sản chung của hai vợ chồng mà không bàn bạc với vợ. Trong trường hợp này, người chồng đã vi phạm quyền nào trong các quyền dưới đây ?

A. Quyền bình đẳng trong quan hệ nhân thân.

B. Quyền bình đẳng giữa vợ và chồng.

C. Quyền bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình.

D. Quyền bình đẳng trong quan hệ tài sản.

Câu 76. Qui định tại khoản 2 Điều 20 Hiến pháp 2013 ‘Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang’ là để bảo vệ quyền

A. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

B. được bảo vệ danh dự, nhân phẩm của công dân.

C. được pháp luật bảo hộ về tính mạng của công dân.

D. được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe của công dân.

Câu 77. Ủy ban nhân dân phường A ban hành quyết định cưỡng chế buộc công ty X phải tháo dỡ công trình xây dựng sai so với thiết kế đã được phê duyệt trong giấy phép xây dựng. Trong trường hợp này, pháp luật thể hiện vai trò nào dưới đây ?

A. Phương tiện để Nhà nước quản lý xã hội.

B. Phương tiện để công dân thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

C. Phương tiện để công dân bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

D. Phương tiện để Nhà nước bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Câu 79. Nghi ngờ M lấy trộm máy tính xách tay của mình, K đã tự ý xông vào nhà M để khám xét. Trong trường hợp này, K đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm

A. tài sản của công dân.

B. danh dự, nhân phẩm của công dân.

C. thân thể của công dân.

D. chỗ ở của công dân.

Câu 80. Ông B cho ông N thuê nhà để ở và kinh doanh. Sau khi kết thúc hợp đồng, ông B đã nhiều lần đòi nhà nhưng ông N không chịu trả lại nhà cho ông B. Trong trường hợp này ông B cần phải làm gì ?

A. Mời công an đến giải quyết.

B. Nhờ người khác đến đuổi ông N ra khỏi nhà của mình.

C. Thương lượng với ông N để gia hạn hợp đồng thuê nhà.

D. Làm đơn khởi kiện ông N lên Tòa án nhân nhân Huyện để đòi lại nhà.

đáp án 80 câu trắc nghiệm luyện thi THPT Quốc Gia năm 2021 đặc sắc

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 41B
Câu 2CCâu 42A
Câu 3DCâu 43C
Câu 4DCâu 44B
Câu 5BCâu 45B
Câu 6BCâu 46B
Câu 7DCâu 47C
Câu 8BCâu 48D
Câu 9CCâu 49A
Câu 10BCâu 50B
Câu 11DCâu 51A
Câu 12DCâu 52A
Câu 13CCâu 53C
Câu 14CCâu 54A
Câu 15CCâu 55D
Câu 16BCâu 56D
Câu 17ACâu 57B
Câu 18BCâu 58A
Câu 19ACâu 59C
Câu 20ACâu 60B
Câu 21CCâu 61A
Câu 22CCâu 62D
Câu 23CCâu 63C
Câu 24DCâu 64B
Câu 25BCâu 65D
Câu 26DCâu 66C
Câu 27ACâu 67D
Câu 28CCâu 68C
Câu 29BCâu 69A
Câu 30ACâu 70B
Câu 31ACâu 71B
Câu 32CCâu 72D
Câu 33ACâu 73D
Câu 34BCâu 74C
Câu 35DCâu 75D
Câu 36ACâu 76A
Câu 37DCâu 77A
Câu 38DCâu 78A
Câu 39ACâu 79D
Câu 40ACâu 80D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X