30 đề thi thử môn GDCD THPT Quốc gia có đáp án (Đề số 30)

Bộ 30 đề thi môn GDCD tốt nghiệp THPT Quốc gia hay nhất (đề số 30) có đáp án giúp bạn ôn luyện các kiến thức môn Giáo dục công dân đã học.

Câu 1. Pháp luật Xã hội chủ nghĩa là pháp luật

A. mang đậm bản chất giai cấp và xã hội.

B. chịu ảnh hưởng sâu sắc của pháp luật tư sản.

D. dân chủ, tiến bộ nhưng còn mang nặng tư tưởng phong kiến.

Câu 2. Pháp luật được hình thành trên cơ sở

A. quan điểm chính trị.

B. chuẩn mực đạo đức.

C. quan hệ kinh tế- xã hội.

D. quan hệ chính trị- xã hội.

Câu 4. Quyền và nghĩa vụ của công dân được nhà nước quy định trong

A. Hiến pháp.

B. Hiến pháp và luật.

C. Nghị định

D. Luật và chính sách.

Câu 5. Loại cạnh tranh nào dưới đây là động lực của nền kinh tế?

A. Cạnh tranh trong nội bộ ngành.

B. Cạnh tranh giữa người bán và người mua.

C. Cạnh tranh giữa các ngành.

D. Cạnh tranh lành mạnh

Câu 7. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được hiểu là

A. bình đẳng giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em với nhau

B. bình đẳng giữa vợ và chồng, các thành viên trong gia đình

C. các thành viên trong gia đình chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau, cùng chăm lo đời sống gia đình

D. bình đẳng về quyền và nghĩa vụ giữa vợ, chồng và các thành viên trong gia đình trên cơ sở nguyên tắc dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau.

Câu 8. Quyền tự do về thân thể và tinh thần thực chất là

A. Quyền được pháp luật bảo hộ sức khỏe và tính mạng.

B. Quyền được pháp luật bảo hộ nhân phẩm và danh dự.

C. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

D. Quyền được sống và được làm người với tư cách là thành viên của xã hội

Câu 9. "Công dân có quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm." là một nội dung thuộc

A. ý nghĩa của quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân.

B. nội dung về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân.

C. khái niệm về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân.

D. bình đẳng về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân.

Câu 10. Việc khám xét chỗ ở, địa điểm của người nào đó được cơ quan có thẩm quyền tiến hành khi nào?

A. Người bị truy nã hoặc người phạm tội đang lẩn trốn ở đó.

B. Chỉ người bị truy nã.

C. Người đang phạm tội quả tang.

D. Chỉ người phạm tội đang lẩn trốn ở đó.

Câu 12. Nhận định nào dưới đây không đúng khi nói về quyền học tập của công dân?

A. Không được học những gì ngoài chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

B. Quyền học bất cứ ngành, nghề nào.

C. Quyền học thường xuyên, học suốt đời.

D. Quyền học tập không hạn chế.

Câu 13. Tác phẩm văn học do công dân tạo ra được pháp luật bảo hộ thuộc quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền tác giả.

B. Quyền sở hữu công nghiệp.

C. Quyền phát minh sáng chế.

D. Quyền được phát triển.

Câu 15. Tôn giáo được biểu hiện qua các

A. đạo khác nhau.

B. tín ngưỡng.

C. hình thức tín ngưỡng có tổ chức.

D. hình thức lễ nghi.

Câu 16. Nội dung của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội là phòng chống

A. tệ nạn xã hội.

B. các thế lực thù địch.

C. mê tín dị đoan.

D. phá hoại tài nguyên thiên nhiên.

Câu 17. A là học sinh lớp 11, vì bị bạn bè lôi kéo nên A đã tham gia đua xe và bị cảnh sát bắt được và giao về cho nhà trường xử lý. Hành vi của A đã vi phạm pháp luật gì và phải chịu trách nhiệm pháp lý ra sao?

A. Luật hình sự và trách nhiệm hình sự.

B. Luật hình sự và trách nhiệm hành chính.

C. Luật hành chính và trách nhiệm dân sự.

D. Luật hành chính và trách nhiệm kỷ luật.

Câu 18. Việc thay đổi mặt hàng của các cửa hàng theo từng thời điểm là do tác động nào của quy luật giá trị?

A. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.

B. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển.

C. Kích thích năng suất lao động tăng lên.

D. Phân hóa giàu - nghèo giữa những người sản xuất.

Câu 19. Giảm nhu cầu mua các mặt hàng nào đó khi cung < cầu và giá cả cao. Đây là người tiêu dùng đã

A. tận dụng quan hệ cung - cầu.

B. vận dụng quan hệ cung - cầu.

C. tôn trọng quan hệ cung - cầu.

D. xử lý quan hệ cung - cầu.

Câu 21. Đâu không phải là trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật?

A. Quy định quyền và nghĩa vụ công dân trong Hiến pháp và Luật.

B. Tạo ra các điều kiện bảo đảm cho công dân thực hiện quyền bình đẳng trước pháp luật.

C. Không ngừng đổi mới và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

D. Khoan hồng với người vi phạm pháp luật.

Câu 23. Con đường ứng cử của công dân vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp được tiến hành qua

A. tự ứng cử.

B. được giới thiệu ứng cử.

C. có uy tín nên được đề cử.

D. tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử.

Câu 24. Nghiêm cấm các hành vi tàng trữ, vận chuyển, sản xuất và đốt pháo nổ nhằm đảm bảo

A. an ninh chính trị của đất nước.

B. trật tự, an toàn cho công dân.

C. an toàn xã hội.

D. an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội.

Câu 27. Việt Nam tiến hành quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước là một công việc mang tính

A. bắt buộc phải làm.

B. chủ quan để phát triển kinh tế.

C. tất yếu khách quan

D. phong trào theo sự phát triển của các nước khác.

Câu 28. Xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại và hiệu quả thì nước ta phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng

A. ưu tiên phát triển nông nghiệp.

B. ưu tiên phát triển nông nghiệp và công nghiệp.

C. đầu tư phát triển công nghiệp và dịch vụ.

D. phát triển công, nông nghiệp và dịch vụ hiện đại

Câu 29. Ai là người đưa ra tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH?

A. Lenin.

B. Hồ Chí Minh.

C. Đặng Tiểu Bình.

D. Phạm Văn Đồng.

Câu 30. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mà nước ta đã và đang xây dựng là nền dân chủ của

A. nhân dân lao động

B. tất cả mọi người trong xã hội.

C. những người có chức, có quyền, có tiền.

D. giai cấp công nhân.

Câu 31. Để giải quyết vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay thì một trong những giải pháp quan trọng là kêu gọi

A. đầu tư của nước ngoài

B. viện trợ của nước ngoài.

C. giúp đỡ của các nước trong khối ASEAN.

D. các doanh nghiệp trong nước tạo ra nhiều việc làm.

Câu 32. Để thúc đẩy kinh doanh phát triển, Nhà nước cần phải tạo ra một môi trường kinh doanh

A. tự do, thông thoáng, thủ tục hành chính đơn giản.

C. tự do, bình đẳng theo ý muốn của doanh nghiệp.

D. tự do, bình đẳng trên cơ sở của pháp luật.

Câu 33. Khi bắt được đối tượng trộm xe máy, công an phường X đã nhốt đối tượng trộm xe đó trong vòng 48 tiếng mà không chuyển lên cho công an quận xử lý. Hành vi tạm giữ người của công an quận X đã vi phạm quyền

A. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự.

B. nhân thân của công dân.

C. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

D. bất khả xâm phạm về tinh thần của công dân.

Câu 34. Ai cũng có quyền bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã và giải ngay đến cơ quan

A. Công an

B. Đồn biên phòng.

C. Uỷ ban nhân dân.

D. Công an hoặc Đồn biên phòng hoặc Ủy ban nhân dân.

Câu 38. Việc PGS.TS Bùi Hiền đưa ra dự thảo cải cách Tiếng Việt trong giai đoạn hiện nay là việc làm đề cập đến lĩnh vực nào sau đây?

A. Đổi mới công nghệ chữ viết tiếng Việt.

B. Làm cho tiếng Việt là một nét văn hóa mới.

C. Đổi mới liên quan đến giáo dục

D. Hoàn thiện, tiện lợi cho lĩnh vực quản lý nhà nước.

Câu 39. Hiện nay các nhà mạng viễn thông di động ở nước ta đều rất bảo mật thông tin khách hàng của nhà mạng mình. Việc đảm bảo thông tin về chủ thuê bao của các nhà mạng là do các nhà mạng tuân thủ quy định của pháp luật về quyền

A. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.

B. được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự.

C. được bảo đảm an toàn, bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín.

D. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

đáp án 30 đề thi thử môn GDCD THPT Quốc gia có đáp án (Đề số 30)

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 21 D
Câu 2 B Câu 22 C
Câu 3 D Câu 23 D
Câu 4 B Câu 24 D
Câu 5 D Câu 25 A
Câu 6 C Câu 26 D
Câu 7 D Câu 27 C
Câu 8 C Câu 28 B
Câu 9 C Câu 29 B
Câu 10 A Câu 30 A
Câu 11 A Câu 31 A
Câu 12 A Câu 32 D
Câu 13 A Câu 33 C
Câu 14 B Câu 34 D
Câu 15 C Câu 35 B
Câu 16 A Câu 36 A
Câu 17 D Câu 37 B
Câu 18 A Câu 38 C
Câu 19 B Câu 39 C
Câu 20 A Câu 40 D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X