19 đề trắc nghiệm thi thử môn GDCD tốt nghiệp THPT Quốc Gia (đề số 15)

Bộ đề số 15 trong tuyển chọn 19 đề thi thử môn giáo dục công dân tốt nghiệp THPT Quốc gia gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn luyện kiến thức đã học

Câu 1. Pháp luật được bảo đảm thực hiện bằng

A. quyền lực chính trị.

B. quyền lực nhà nước.

C. quyền lực xã hội.

D. quyền lực nhân dân

Câu 2. Pháp luật được ban hành nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước là thể hiện bản chất nào dưới đây của pháp luật?

A. Bản chất xã hội

B. Bản chất giai cấp.

C. Bản chất nhà nước.

D. Bản chất dân tộc

Câu 3. Vi phạm pháp luật là hành vi

A. trái thuần phong mĩ tục.

B. trái pháp luật.

C. trái đạo đức xã hội.

D. trái nội quy của tập thể

Câu 5. Khẳng định nào dưới đây không đúng khi nói đến ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với xã hội?

A. Phát triển kinh tế là tiền đề vật chất để phát triển văn hóa, giáo dục.

B. Phát triển kinh tế tạo điều kiện cùng cố quốc phòng, an ninh.

C. Phát triển kinh tế tạo điều kiện giải quyết việc làm, giảm tệ nạn xã hội.

D. Phát triển kinh tế tạo điều kiện cho mỗi người có việc làm và thu nhập ổn định

Câu 6. Nội dung nào dưới đây là biểu hiện của bình đẳng giữa cha mẹ và con?

A. Con có bổn phận vâng lời, phụng dưỡng cha mẹ.

B. Con có bổn phận yêu quý, kính trọng, chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ.

C. Con có bổn phận yêu quý, hiếu thảo với cha mẹ và giữ gìn truyền thống gia đình.

D. Con có bổn phận tôn trọng và chăm sóc cha mẹ.

Câu 7. Công dân được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện là nội dung quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền được chăm sóc.

B. Quyền được phát triển.

C. Quyền được sống đầy đủ.

D. Quyền về kinh tế

Câu 8. Ai trong những người dưới đây có quyền ra lệnh khám chỗ ở của công dân?

A. Cán bộ, chiến sĩ công an.

B. Những người làm nhiệm vụ điều tra.

C. Những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

D. Những người bị mất tài sản cần phải kiểm tra, xác minh

Câu 9. Giá trị của hàng hóa được quyết định bởi

A. sự khan hiếm của hàng hóa.

B. sự hao phí sức lao động của con người.

C. lao động xã hội của người sản xuất kết tinh trong hàng hóa.

D. công dụng của hàng hóa.

Câu 11. Mọi công dân đều được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ là nội dung công dân bình đẳng về

A. quyền và nghĩa vụ.

B. quyền và trách nhiệm.

D. trách nhiệm với xã hội

Câu 12. Quyền và nghĩa vụ công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, giới tính, tôn giáo, giàu, nghèo, thành phần và địa vị xã hội là nội dung của bình đẳng

A. về nghĩa vụ và trách nhiệm.

B. về quyền và nghĩa vụ.

C. về trách nhiệm pháp lí.

D. về các thành phần dân cư.

Câu 13. Sự phân phối lại các yếu tố tư liệu sản xuất và sức lao động từ ngành sản xuất này sang ngành sản xuất khác; phân phối lại nguồn hàng từ nơi này sang nơi khác, mặt hàng này sang mặt hàng khác là tác động nào dưới đây của quy luật giá trị?

A. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa

B. Phân hóa giàu - nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa.

C. Tăng năng suất lao động.

D. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển

Câu 15. Đối với người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã thì

A. công an mới có quyền bắt.

B. ai cũng có quyền bắt.

C. cơ quan điều tra mới có quyền bắt.

D. người đủ 18 tuổi trở lên mới có quyền bắt

Câu 16. Không ai được bịa đặt nói xấu người khác là nói về quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền được đảm bảo uy tín cá nhân.

B. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

C. Quyền được tôn trọng.

D. Quyền được đảm bảo an toàn trong cuộc sống

Câu 17. Việc công dân kiến nghị với đại biểu Hội đồng nhân dân trong dịp đại biểu tiếp xúc với cử tri là biểu hiện quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền xây dựng chính quyền.

B. Quyền tự do ngôn luận.

C. Quyền tự do cá nhân.

D. Quyền xây dựng đất nước

Câu 19. Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về quyền chủ động mở rộng ngành, nghề và quy mô kinh doanh là nội dung

A. bình đẳng trên thị trường.

B. bình đẳng trong kinh doanh.

C. quyền tự do sản xuất kinh doanh.

D. quyền tự chủ của doanh nghiệp

Câu 20. Ai dưới đây có quyền bầu cử?

A. Người đang phải chấp hành hình phạt tù.

B. Người mất năng lực hành vi dân sự.

C. Người đang chữa bệnh tại bệnh viện.

D. Người đang bị tước quyền bầu cử theo quyết định của Tòa án

Câu 21. Trong mọi trường hợp, người tố cáo gửi đơn tố cáo đến cơ quan nào dưới đây?

A. Cơ quan công an các cấp.

B. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

C. Cơ quan thanh tra của Chính phủ.

D. Tất cả các cơ quan nhà nước

Câu 22. Công dân có quyền học ở tất cả các bậc học thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển là thể hiện

A. quyền học thường xuyên.

B. quyền học không hạn chế.

C. quyền học suốt đời.

D. quyền học bất cứ ngành nghề nào

Câu 24. Đề phòng, chống tệ nạn xã hội, pháp luật quy định về ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội, trong đó có

A. bài trừ tệ nạn ma túy, mại dâm.

B. cấm hút thuốc lá.

C. cấm uống rượu.

D. hạn chế chơi game

Câu 25. Trước hành vi trái pháp luật của những người thân quen, em cần có biểu hiện như thế nào để thực hiện trách nhiệm công dân của mình?

A. Lờ đi coi như không biết.

B. Mắng cho một trận.

C. Khuyên bảo để họ không có hành vi như vậy nữa.

D. Không chơi với người đó nữa

Câu 26. Căn cứ vào pháp luật giao thông đường bộ, Cảnh sát giao thông đã xử phạt những người vi phạm để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Trong những trường hợp này, pháp luật đã thể hiện vai trò nào dưới đây?

A. Là phương tiện để Nhà nước trừng trị kẻ phạm tội.

B. Là công cụ để nhân dân đấu tranh với người vi phạm.

C. Là phương tiện để Nhà nước quản lí xã hội.

D. Là công cụ để hoạch định kế hoạch bảo vệ trật tự giao thông

Câu 32. L và M mâu thuẫn cá nhân, L đã nói sai sự thật về việc M mở sách xem trong giờ kiểm tra môn Ngữ văn. Hành vi của L xâm phạm tới quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền được giữ gìn danh dự của cá nhân.

B. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

C. Quyền bất khả xâm phạm về danh dự của công dân.

D. Quyền được bảo đảm an toàn cuộc sống.

Câu 35. Nhân dân xã L biểu quyết công khai quyết định việc xây dựng nhà văn hóa xã với sự đóng góp của các hộ gia đình. Việc làm này là biểu hiện quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền tự do ngôn luận.

B. Quyền tự do bày tỏ ý kiến, nguyện vọng.

C. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

D. Quyền công khai, minh bạch

Câu 37. Ông A và ông B săn bắt động vật hoang dã trong rừng thuộc danh mục cấm của Nhà nước. Hành vi của ông A và ông B đã vi phạm pháp luật về

A. sử dụng tài sản rừng.

B. sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

C. bảo vệ và phát triển rừng.

D. bảo vệ nguồn lợi rừng

đáp án 19 đề trắc nghiệm thi thử môn GDCD tốt nghiệp THPT Quốc Gia (đề số 15)

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 21 B
Câu 2 B Câu 22 B
Câu 3 B Câu 23 B
Câu 4 B Câu 24 A
Câu 5 D Câu 25 C
Câu 6 B Câu 26 C
Câu 7 B Câu 27 A
Câu 8 C Câu 28 B
Câu 9 C Câu 29 C
Câu 10 C Câu 30 C
Câu 11 A Câu 31 C
Câu 12 B Câu 32 B
Câu 13 A Câu 33 D
Câu 14 B Câu 34 A
Câu 15 B Câu 35 C
Câu 16 B Câu 36 B
Câu 17 B Câu 37 C
Câu 18 B Câu 38 C
Câu 19 B Câu 39 C
Câu 20 C Câu 40 D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X