19 đề trắc nghiệm thi thử môn GDCD tốt nghiệp THPT Quốc Gia (đề số 13)

Bộ đề số 13 trong tuyển chọn 19 đề thi thử môn giáo dục công dân tốt nghiệp THPT Quốc gia gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn luyện kiến thức đã học

Câu 1. Đặc trưng của pháp luật không bao gồm nội dung nào dưới đây?

A. Tính quy phạm phổ biến.

B. Tính công khai, dân chủ.

C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

D. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

Câu 3. Ranh giới để phân biệt pháp luật với các loại quy phạm xã hội khác thể hiện ở chỗ, pháp luật được áp dụng đối với

A. tất cả mọi người.

B. những người từ 18 tuổi trở lên.

C. tất cả công chức nhà nước

D. những người vi phạm pháp luật

Câu 5. Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật

A. có chỗ đứng trong đời sống.

B. đi vào cuộc sống.

C. được nhiều người tuân thủ.

D. được biết đến trong cuộc sống

Câu 6. Hành vi xâm phạm, gây thiệt hại cho những quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là hành vi nào dưới đây?

A. Trái pháp luật.

B. Trái đạo đức.

C. Trái phong tục, tập quán.

D. Trái mong muốn của cá nhân

Câu 7. Hình thức áp dụng pháp luật do chủ thể nào dưới đây thực hiện?

A. Cán bộ nhà nước.

B. Chỉ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

C. Cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền.

D. Mọi cơ quan, công chức nhà nước

Câu 8. Hình thức nào sau đây không áp dụng đối với người vi phạm kỉ luật?

A. Cảnh báo.

B. Phê bình.

C. Hạ bậc lương.

D. Chuyển công tác khác

Câu 9. Mọi doanh nghiệp đều có quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh là nội dung của

A. bình đẳng trong nền kinh tế thị trường.

B. bình đẳng trong kinh doanh.

C. bình đẳng giữa các thành phần kinh tế.

D. bình đẳng trong lao động

Câu 10. Mọi người đều có quyền tự do lựa chọn việc làm phù hợp với khả năng của mình mà không bị phân biệt đối xử là bình đẳng

A. trong thực hiện quyền lao động.

B. trong sản xuất kinh doanh.

C. giữa lao động nam và lao động nữ.

D. giữa mọi cá nhân

Câu 11. Pháp luật nghiêm cấm hành vi tự ý vào chỗ ở của người khác là nhằm mục đích nào dưới đây?

A. Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

B. Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

C. Bảo vệ quyền tự do cư trú của công dân.

D. Bảo vệ quyền có nhà ở của công dân.

Câu 12. Phương án nào dưới đây lí giải nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh?

A. Do nền kinh tế thị trường phát triển.

B. Do tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập, tự do sản xuất kinh doanh.

C. Do nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp phát triển.

D. Do quy luật cung - cầu tác động đến người sản xuất kinh doanh

Câu 13. Công dân có quyền học ở các cấp/bậc học, từ Tiểu học đến Đại học và Sau Đại học theo quy định của pháp luật là thể hiện

A. quyền học không hạn chế.

B. quyền học thường xuyên.

C. quyền học ở nhiều bậc học.

D. quyền học suốt đời

Câu 14. Việc học tập của công dân không bị phân biệt đối xử về dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc gia đình là thể hiện quyền nào dưới đây của công dân?

A. Bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.

B. Bình đẳng về cơ hội học tập.

C. Bình đẳng về thời gian học tập.

D. Bình đẳng về hoàn cảnh gia đình

Câu 15. Người uống rượu say gây ra hành vi vi phạm pháp luật được xem là

A. không có năng lực trách nhiệm pháp lí.

B. bị hạn chế năng lực trách nhiệm pháp lí.

C. bị mất khả năng kiểm soát hành vi.

Câu 16. Cá nhân đăng kí kinh doanh là thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A. Áp dụng pháp luật.

B. Tuân thủ pháp luật.

C. Sử dụng pháp luật.

D. Thực hành pháp luật

Câu 17. Cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép là nội dung của hình thức

A. Sử dụng pháp luật

B. Áp dụng pháp luật.

C. Tìm hiểu pháp luật.

D. Tuyên truyền pháp luật

Câu 19. Ngoài việc bình đẳng về hưởng quyền, công dân còn bình đẳng trong việc

A. thực hiện nghĩa vụ.

B. thực hiện trách nhiệm.

C. thực hiện công việc chung.

D. thực hiện nhu cầu riêng

Câu 20. Anh, chị, em có bổn phận thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau là biểu hiện của bình đẳng nào dưới đây trong quan hệ hôn nhân và gia đình?

A. Bình đẳng giữa anh, chị, em.

B. Bình đẳng giữa các thế hệ trong gia đình.

C. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.

D. Bình đẳng về trách nhiệm

Câu 21. Hợp đồng lao động được kí trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động là nội dung của bình đẳng

A. trong giao kết hợp đồng lao động.

B. trong cam kết của hai bên.

C. trong lao động sản xuất.

D. trong kí kết các loại hợp đồng

Câu 23. Ở nước ta, Nhà nước đã vận dụng quy luật kinh tế như thế nào?

A. Để mọi người được tự do sản xuất bất cứ mặt hàng nào theo sở thích của mình.

B. Xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

C. Khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển tự do.

D. Xóa bỏ mọi thành phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa

Câu 26. Đánh người gây thương tích là hành vi xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

B. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.

C. Quyền được đảm bảo an toàn trong cuộc sống.

D. Quyền được bảo vệ sức khỏe

Câu 27. Pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội quy định về

A. ngăn chặn và bài trừ tệ nạn xã hội

B. phòng, chống thiên tai.

C. thúc đẩy phát triển văn hóa

D. phòng, chống nạn thất nghiệp.

Câu 28. Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào

A. uy tín của người đứng đầu doanh nghiệp.

B. ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh.

C. việc doanh nghiệp có sử dụng dưới 10% lao động là người khuyết tật.

D. chủ trương kinh doanh của doanh nghiệp

Câu 32. Nếu một người bạn của em bịa đặt, tung tin xấu về bạn khác trên Facebook, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp với pháp luật?

A. Hủy kết bạn với bạn đó.

B. Không quan tâm vì đó là việc riêng của hai bạn.

C. Thể hiện sự không đồng tình bằng cách không bình luận về những thông tin đó.

D. Khuyên bạn mình không làm như vậy

Câu 35. Thấy trong khu dân cư của mình có lò giết mổ gia cầm gây ô nhiễm môi trường, nhân dân trong khu dân cư cần lựa chọn cách xử sự nào dưới đây để thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội trên địa bàn dân cư mình?

A. Yêu cầu lò giết mổ gia cầm ngừng hoạt động.

B. Đòi lò giết mổ gia cầm bồi thường vì gây ô nhiễm.

C. Kiến nghị với Ủy ban nhân dân phường để ngừng hoạt động cơ sở này.

D. Đe dọa những người làm việc trong lồ giết mổ gia cầm.

Câu 36. Sau khi tốt nghiệp đại học ngành Luật, chị H tiếp tục vào học cao học để có bằng thạc sĩ. Chị H đã thực hiện quyền nào dưới đây?

A. Quyền học thường xuyên, học suốt đời.

B. Quyền tự do học tập.

C. Quyền học không hạn chế.

D. Quyền được phát triển

đáp án 19 đề trắc nghiệm thi thử môn GDCD tốt nghiệp THPT Quốc Gia (đề số 13)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 22B
Câu 2ACâu 23B
Câu 3ACâu 24A
Câu 4BCâu 25A
Câu 5BCâu 26B
Câu 6ACâu 27A
Câu 7CCâu 28B
Câu 8BCâu 29C
Câu 9BCâu 30B
Câu 10ACâu 31D
Câu 11ACâu 32D
Câu 12BCâu 33C
Câu 13ACâu 34D
Câu 14ACâu 35C
Câu 15BCâu 36C
Câu 16CCâu 37B
Câu 17ACâu 38C
Câu 18CCâu 39C
Câu 19ACâu 40C
Câu 20ACâu 41C
Câu 21A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X