Bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình được hiểu là

Xuất bản: 18/12/2020 - Cập nhật: 18/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình được hiểu là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình được hiểu là các thành viên trong gia đình đối xử công bằng, dân chủ, tôn trọng lẫn nhau.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X