Bệnh lậu lây truyền qua con đường nào?

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 18/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Bệnh lậu lây truyền qua con đường nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 8 mới nhất

X