Bệnh lây truyền qua đường sinh dục nào dưới đây có thể gây hậu quả sinh con ra

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 18/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Bệnh lây truyền qua đường sinh dục nào dưới đây có thể gây hậu quả sinh con ra quái thai hoặc mang các khuyết tật bẩm sinh?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 8 mới nhất

X