Bà H phát hiện gia đình bên cạnh buôn bán bất động vật hoang dã. Sau khi bà H đã

Xuất bản: 16/10/2020 - Cập nhật: 21/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Bà H phát hiện gia đình bên cạnh buôn bán bất động vật hoang dã. Sau khi bà H đã thu thập chứng cứ đầy đủ thì tiến hành tố cáo với cá nhân hoặc tổ chức nào dưới đây ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Phát hiện một cơ sở kinh doanh động vật hoang dã quý hiếm, anh A đã báo với cơ quan có chức năng để kiểm tra và kịp thời ngăn chặn. Anh A đã thực hiện pháp luật theo hình thức

Phát hiện một cơ sở kinh doanh động vật hoang dã quý hiếm, anh A đã báo với cơ quan có chức năng để kiểm tra và kịp thời ngăn chặn. Anh A đã thực hiện pháp luật theo hình thức sử dụng pháp luật

Đối với động vật hoang dã, luật bảo vệ môi trường qui định:

Đối với động vật hoang dã, luật bảo vệ môi trường qui định nghiêm cấm đánh bắt.

Biện pháp nào dưới đây góp phần bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm

Biện pháp góp phần bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm là: Thả động vật lại môi trường sống của chúng.

Ông Đ nuôi 15 con cầy hương - con vật thuộc danh mục động vật hoang dã, quý hiếm mà Nhà nước cấm kinh doanh. Việc làm của ông Đ đã xâm phạm

Ông Đ nuôi 15 con cầy hương - con vật thuộc danh mục động vật hoang dã, quý hiếm mà Nhà nước cấm kinh doanh. Việc làm của ông Đ đã xâm phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

đề trắc nghiệm gdcd 12 mới nhất

X