Câu hỏi thảo luận trang 59 SGK Lịch sử 9

Xuất bản ngày 20/01/2019 - Tác giả: Giangdh

Trả lời câu hỏi trang 59 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 chỉ ra sự ảnh hưởng sau chiến tranh thế giới thứ nhất lên cách mạng Việt Nam...

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Tình hình thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã ảnh hưởng tới cách mạng Việt Nam như thế nào?

Trả lời Câu hỏi trang 59 sử 9

Những ảnh hưởng của tình hình thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến cách mạng Việt Nam:

- Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga đã có tác động gắn phong trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông với phong trào công nhân ở các nước phương Tây cùng đấu tranh chống kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc.

- Sự thành lập Quốc tế Cộng sản (3-1919) đánh dấu một giai đoạn mới trong sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới.

⟹ Những sự kiện này đã tác động mạnh mẽ đến sự lựa chọn con đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc.

- Sự ra đời của hàng loạt các đảng cộng sản như: Đảng Cộng sản Pháp (1920), Đảng Cộng sản Trung Quốc (1921),... tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam

----------

» Truy cập doctailieu.com mỗi ngày để cập nhật đầy đủ đáp án các câu hỏi trong Chương 1 - Việt Nam trong những năm 1919 - 1930 - sgk Sử 9 hoặc hướng dẫn giải các dạng bài tập sách giáo khoa Lịch sử lớp 9 khác.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM