Câu hỏi thảo luận trang 60 SGK Lịch sử 9

Xuất bản ngày 20/01/2019 - Tác giả: Giangdh

Trả lời câu hỏi trang 60 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 chỉ ra mục tiêu và tính chất của các cuộc đấu tranh trong phong trào dân tộc, dân chủ công khai....

Mục lục nội dung

Câu hỏi

1.Hãy cho biết mục tiêu và tính chất của các cuộc đấu tranh trong phong trào dân tộc, dân chủ công khai.

2. Trình bày những điểm tích cực và hạn chế của phong trào trên.

Trả lời Câu hỏi trang 60 Sử 9

1.

- Mục tiêu:Chống cường quyền, áp bức, đòi các quyền tự do, dân chủ.

- Tính chất: Mang tính chất cải lương, phục vụ quyền lợi của tầng lớp trên, giới hạn trong khuôn khổ của chủ nghĩa thực dân.

2. Những điểm tích cực và hạn chế của phong trào dân tộc, dân chủ công khai (1919 - 1925) bao gồm:

a. Tích cực:

- Phong trào của tiểu tư sản có tác dụng thức tỉnh lòng yêu nước.

- Truyền bá tư tưởng tự do dân chủ trong nhân dân, những tư tưởng cách mạng mới.

b. Hạn chế:

- Giai cấp tư sản sẵn sàng thỏa hiệp với thực dân Pháp khi được chúng cho một số quyền lợi.

- Phong trào đấu tranh còn bồng bột, chưa có chính đảng lãnh đạo.

-------

» Tham khảo thêm tài liệu đáp án những câu hỏi khác trong Bài 15 - Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925) và hướng dẫn giải các bài tập sách giáo khoa Lịch sử lớp 9 khác tại doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM