Câu hỏi thảo luận trang 42 SGK Lịch sử 9

Xuất bản: 18/01/2019 - Cập nhật: 11/09/2020 - Tác giả: Giangdh

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 42 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 nêu ra tình hình các nước Tây Âu từ sau năm 1945...

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Những nét nổi bật nhất của tình hình các nước Tây Âu từ sau năm 1945 là gì?

Trả lời Câu hỏi trang 42 SGK Lịch sử 9

Sau năm 1945, nhiều nước Tây Âu bị chiến tranh tàn phá nặng nề, bị quân đội phát xít chiếm đóng.

- Về kinh tế:

  • Năm 1948 16 nước Tây Âu đã nhận viện trợ kinh tế của Mĩ theo kế hoạch Mác-san với tổng số tiền là 17 tỉ USD.
  • Kinh tế Tây Âu được phục hồi nhanh chóng.

- Về chính trị:

  • Giai cấp tư sản cầm quyền các nước Tây Âu đều thực hiện chính sách thu hẹp các quyền tự do dân chủ, xoá bỏ các cải cách tiến bộ đã thực hiện trước đây.
  • Ngăn cản phong trào đấu tranh của quần chúng,...

- Về quân sự: Các nước Tây Âu tham gia vào khối quân sự NATO do Mĩ lập ra để chống lại Liên Xô và các nước XHCN, làm cho tình hình châu Âu trở nên căng thẳng.

- Về đối ngoại: nhiều nước Tây Âu quay trở lại xâm lược các thuộc địa cũ (Hà Lan quay trở lại xâm lược In-đô-nê-xia, Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam...).

----------

» Theo dõi thêm đáp án câu hỏi khác trong Chương 3 - Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay và tham khảo cách làm các bài tập sách giáo khoa Lịch sử lớp 9 khác tại doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM