Chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong những năm 1973 - 1991

Xuất bản ngày 28/04/2020 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 56 SGK lịch sử 12: Chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong những năm 1973 - 1991 như thế nào ?

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 56 sgk lịch sử lớp 12

Đọc tài liệu tổng hợp và chia sẻ nội dung câu hỏi thảo luận trang 56 SGK Lịch sử 12 một cách hữu ích thông qua việc chia sẻ tài liệu Soạn sử 12 bài 8 cho các em tìm ra câu trả lời chính xác và ngắn gọn nhất cho từng câu hỏi trong bài học.

Câu hỏi

Chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong những năm 1973 – 1991 như thế nào?

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 56 để trả lời.

Đáp án tham khảo

Từ những năm 1970, Nhật Bản đã bắt đầu đưa ra chính sách đối ngoại mới, thể hiện trong học thuyết Phucưđa (1977) và học thuyết Kaiphu (1991). Nội dung chủ yếu của các học thuyết trên là tăng cường quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội với các nước Đông Nam Á và tổ chức ASEAN.

Bổ sung kiến thức về chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong những năm 1973-1991

Một số kiến thức mở rộng xoay quanh chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong những năm 1973-1991 cho các em học sinh tham khảo và đa dạng hóa dạng câu hỏi cho các em học sinh tiếp cận kiến thức.

Nền tảng trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ năm 1945 đến năm 2000 là gì

A. Chú trọng quan hệ với các nước Đông Nam Á

B. Đối ngoại với các nước trên phạm vi toàn cầu

C. Liên minh chặt chẽ với các nước Tây Âu

D. Liên minh chặt chẽ với Mĩ

Đáp án: D

Điểm mới trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ nửa sau những năm 70 của thế kỉ XX là

A. Đa dạng hóa, đa phương hóa

B. Toàn cầu hóa

C. Liên minh chặt chẽ với Mĩ

D. Xu hướng hướng về châu Á

Đáp án: D

Giải thích:  Năm 1973, Nhật Bản đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Đặc biệt, sự ra đời của “học thuyết Phucưđa” tháng 8-1977 được coi như là mốc đánh dấu sự “trở về” châu Á của Nhật Bản, trong khi vẫn coi trọng quan hệ với Mĩ và Tây Âu.

***

Trên đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận trang 56 SGK Lịch sử 12, nội dung: Chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong những năm 1973 - 1991.

Tiếp theo: Câu hỏi thảo luận trang 57 SGK Lịch sử lớp 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM