Đáp án câu hỏi thảo luận trang 38 SGK Sinh học 10

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 38 SGK sinh 10: Dựa vào hình 8.2 hãy cho biết những bộ phận nào của tế bào tham gia vào việc vận chuyển một protein ra khỏi tế bào?
Mục lục nội dung

Đề bài:

Dựa vào hình 8.2 hãy cho biết những bộ phận nào của tế bào tham gia vào việc vận chuyển một protein ra khỏi tế bào?

câu hỏi thảo luận trang 38 sgk sinh học 10

Đáp án câu hỏi thảo luận trang 38 bài 8 Sinh học 10

Các thành phần tham gia vào việc vận chuyển một protein ra khỏi tế bào là:

- Mạng lưới nội chất hạt: Vận chuyển, tiết ra dưới dạng các túi tiết.

- Bộ máy gôngi: Hoàn thiện, đóng gói sản phẩm, xuất các protein hoàn chỉnh.

- Màng nguyên sinh: Xuất protein trong các túi tiết dưới dạng xuất bào.

» Tham khảo thêm:

Hải Yến (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X