Đáp án câu hỏi thảo luận trang 37 SGK Sinh học 10

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 37 SGK sinh 10: Em hãy cho biết các con ếch con này có đặc điểm của loài nào? Thí nghiệm này có thể chứng minh được điều gì về nhân tế bào?
Mục lục nội dung

Đề bài

Một nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm phá hủy nhân của tế bào trứng ếch thuộc loài A sau đó lấy nhân sinh dưỡng của loài B cấy vào. Sau nhiều lần thí nghiệm, ông đã nhận được các con ếch con từ các tế bào đã được chuyển nhân.

Em hãy cho biết các con ếch con này có đặc điểm của loài nào? Thí nghiệm này có thể chứng minh được điều gì về nhân tế bào?

Lời giải 

Các con ếch con sẽ có đặc điểm của loài B vì chúng được phát triển từ tế bào mang nhân của loài B

Thí nghiệm chứng minh: Nhân mang thông tin di truyền quy định các tính trạng của tế bào.

Hải Yến (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

X