Giải bài 4 trang 39 SGK Sinh học 10

Giải bài 4 trang 39 SGK Sinh học 10: Tế bào nào trong cơ thể người nêu ra dưới đây có lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất?
Mục lục nội dung

Đề bài

Tế bào nào trong cơ thể người nêu ra dưới đây có lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất?

a) Tế bào hồng cầu.                        b) Tế bào bạch cầu
c) Tế bào biểu bì. d) Tế bào cơ.

Lời giải

- Lưới nội chất hạt phát triển nhiều nhất ở tế bào bạch cầu,vì bạch cầu có chức năng bảo vệ cơ thể bằng các kháng thể và prôtêin đặc hiệu,các protein được sản xuất ra tại lưới nội chất hạt.

Chọn b

Hải Yến (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X