Giải bài 1 trang 39 SGK Sinh học 10

Giải bài 1 trang 39 SGK Sinh học 10: Mô tả cấu trúc của nhân tế bào.
Mục lục nội dung

Đề bài

Mô tả cấu trúc của nhân tế bào.

Lời giải

Nhân tế bào phần lớn có hình cầu với đường kính khoảng 5nm, được bao bọc bởi hai lớp màng, bên trong là dịch nhân chứa chất nhiễm sắc (gồm ADN liên kết với prôtêin) và nhân con.

Nhân tế bào chứa vật chất di truyền và có chức năng điều khiển mọi hoạt động của tế bào.

Hải Yến (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X