Quốc hội khóa VI, kì họp thứ nhất đã quyết định những vấn đề gì?

Xuất bản ngày 22/04/2020 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 203 SGK lịch sử 12: Quốc hội khóa VI, kì họp thứ nhất đã quyết định những vấn đề gì ?

Câu hỏi

Quốc hội khóa VI, kì họp thứ nhất đã quyết định những vấn đề gì?

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 202 để trả lời.

Trả lời câu  hỏi thảo luận trang 203 sgk lịch sử lớp 12

Quốc hội Khóa VI nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên tại Hà Nội (24/6 – 3/7/1976) đã đưa ra những quyết định quan trọng:

- Quyết định lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (từ ngày 2 - 7 - 1976), quyết định Quốc huy, Quốc kì là cờ đỏ sao vàng. Quốc ca là bài Tiến quân ca, Thủ đô là Hà Nội, thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh.

- Quốc hội bầu ra các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bầu ra Ban dự thảo Hiến pháp.

- Quốc hội quyết định tổ chức thành ba cấp chính quyền: cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương; cấp huyện và tương đương, cấp xã và tương đương, ờ mỗi cấp chính quyền là Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân.

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 bài 24 - có đáp án

Trên đây là nội dung hướng dẫn làm câu hỏi thảo luận trang 203 SGK Lịch sử 12, nội dung chính: Quốc hội khóa VI, kì họp thứ nhất đã quyết định những vấn đề gì?

Tiếp theo: Bài 1 trang 203 SGK Lịch sử 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM