Ý nghĩa của việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước

Xuất bản: 22/04/2020 - Tác giả:

Trả lời câu 2 trang 203 SGK lịch sử 12: Ý nghĩa của việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước

Câu hỏi

Ý nghĩa của việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 202, 203 để trả lời.

Trả lời câu  2 trang 203 sgk lịch sử lớp 12

- Là yêu cầu tất yếu, khách quan của sự phát triển cách mạng Việt Nam.

- Thống nhất đất nước về mặt nhà nước đã thể chế hóa thống nhất lãnh thổ.

- Tạo cơ sở pháp lý để hoàn thành thống nhất đất nước trên các lãnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa.

- Tạo điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn dân và cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội và mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới.

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 bài 24 - có đáp án

Trên đây là nội dung hướng dẫn làm bài 2 trang 203 SGK Lịch sử 12, nội dung chính: Ý nghĩa của việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

Tiếp theo: Câu hỏi thảo luận trang 200 SGK Lịch sử 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM