Ý nghĩa của việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước

Trả lời câu 2 trang 203 SGK lịch sử 12: Ý nghĩa của việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước

Câu hỏi

Ý nghĩa của việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 202, 203 để trả lời. 

Trả lời câu  2 trang 203 sgk lịch sử lớp 12

- Là yêu cầu tất yếu, khách quan của sự phát triển cách mạng Việt Nam.

- Thống nhất đất nước về mặt nhà nước đã thể chế hóa thống nhất lãnh thổ.

- Tạo cơ sở pháp lý để hoàn thành thống nhất đất nước trên các lãnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa.

- Tạo điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn dân và cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội và mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Ý nghĩa của việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu