Chủ trương và biện pháp củaĐảng và chính quyền nhằm giải quyết những nhiệm vụ cấp bách sau khi kháng chiến chống Mĩ thắng lợi

Xuất bản ngày 22/04/2020 - Tác giả:

Trả lời câu 1 trang 203 SGK lịch sử 12: Đảng và chính quyền cách mạng đã có chủ trương và biện pháp gì nhằm giải quyết những nhiệm vụ cấp bách sau khi kháng chiến chống Mĩ thắng lợi ?

Câu hỏi

Đảng và chính quyền cách mạng đã có chủ trương và biện pháp gì nhằm giải quyết những nhiệm vụ cấp bách sau khi kháng chiến chống Mĩ thắng lợi.

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào bài 24 để trả lời.

Trả lời câu 1 trang 203 sgk lịch sử lớp 12

1. Chính trị: công tác tiếp quản từ thành thị đến nông thôn, đất liền, hải đảo, căn cứ quân sự, cơ sở sản xuất, hành chính, văn hóa được tiến hành khẩn trương và đạt được những kết quả tốt.

2. Kinh tế:

- Tịch thu toàn bộ tài sản và ruộng đất của bọn phản động.

- Xóa bỏ bóc lột phong kiến, điều chỉnh ruộng đất trong nội bộ nông dân

- Quốc hữu hóa ngân hàng, thay đổi đồng tiền của chính quyền Sài Gòn bằng đồng tiền của chính quyền cách mạng.

- Chú trọng khôi phục sản xuất nông nghiệp, các cơ sở sản xuất công nghiệp và thủ công nghiệp.

3. Văn hóa, giáo dục, y tế: được đẩy mạnh.

⟹ Những nhiệm vụ ban đầu nhưng có ý nghĩa quan trọng đến việc hoàn thành thống nhất đất nước.

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 bài 24 - có đáp án

Trên đây là nội dung hướng dẫn làm bài 1 trang 203 SGK Lịch sử 12, nội dung chính: Chủ trương và biện pháp củaĐảng và chính quyền nhằm giải quyết những nhiệm vụ cấp bách sau khi kháng chiến chống Mĩ thắng lợi.

Tiếp theo: Bài 2 trang 203 SGK Lịch sử 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM