Tthuận lợi và khó khăn ở hai miền Bắc - Nam sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, cách mạng

Xuất bản: 22/04/2020 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 200 SGK lịch sử 12: Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, cách mạng ở hai miền Bắc - Nam có thuận lợi và khó khăn gì?

Câu hỏi

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, cách mạng ở hai miền Bắc - Nam có thuận lợi và khó khăn gì?

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 199, 200 để trả lời.

Trả lời câu  hỏi thảo luận trang 200 sgk lịch sử lớp 12

1. Thuận lợi:

- Miền Bắc: Trải qua hơn hai mươi năm (1954 - 1975) tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, miền Bắc đã xây dựng được cơ sở vật chất - kĩ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội.

Miền Nam: hoàn toàn giải phóng, chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy chính quyền Sài Gòn bị sụp đổ.

2. Khó khăn:

Miền Bắc: chịu hậu quả nặng nề của cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mĩ.

Miền Nam:

+ Di hại của xã hội cũ vẫn tồn tại.

+ Số người mù chữ chiếm tỷ lệ lớn trong dân cư.

+ Kinh tế miền Nam phát triển theo hướng tư bản, song về cơ bản mang tính chất kinh tế nông nghiệp, sản xuất nhỏ và phân tán, phát triển không cân đối, lệ thuộc viện trợ từ nước ngoài.

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 bài 24 - có đáp án

Trên đây là nội dung hướng dẫn làm câu hỏi thảo luận trang 200 SGK Lịch sử 12, nội dung chính: Quốc hội khóa VI, kì họp thứ nhất đã quyết định những vấn đề gì?

Tiếp theo: Câu hỏi thảo luận trang 201 SGK Lịch sử 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM