Khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai có sự biến đổi như thế nào?

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 20 sách giáo khoa Lịch sử 12 : Sự biến đổi của Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận trang 20 SGK Lịch sử lớp 12 nội dung chính: Sự biến đổi của Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai. được Đọc tài liệu biên soạn dưới đây, giúp các em học sinh soạn sử 12 bài 3 tốt nhất trước khi lên lớp.

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 20 sgk Lịch sử lớp 12

Câu hỏi

Khu vực Đông Bắc Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai có sự biến đổi như thế nào?

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sách giáo khoa Lịch sử 12 trang 19, 20 để liệt kê những biến đổi của khu vực Đông Bắc Á về kinh tế và chính trị sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Đáp án tham khảo

Những biến đổi của khu vực Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai bao gồm:

* Sự biến đổi về mặt chính trị: 

- Sự ra đời của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (1 – 10 – 1949).

- Sự xuất hiện nhà nước tại bán đảo Triều Tiên:

+ Phía Nam: Đại Hàn Dân Quốc (8 – 1948).

+ Phía Bắc: Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên (9 – 1948).

 * Sự biến đổi về mặt kinh tế:

Đây là khu vực có sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, đời sống của nhân dân được cải thiện.

- Hiện nay, trong bốn “con rồng” kinh tế châu Á thì Đông Bắc Á có ba, đó là: Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan.

- Nhật Bản vươn lên trở thành nước có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

- Trong những năm 80 – 90 (thế kỉ XX) và những năm đầu của thế kỉ XX, nền kinh tế Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng nhanh và cao nhất thế giới.

- Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cũng đạt được những thành tựu trong xây dựng đất nước.

» Xem thêm: Niên biểu các sự kiện của Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Bổ sung kiến thức

Ngoài phần nội dung chính là trả lời câu hỏi phía trên, Đọc tài liệu tổng hợp một số câu hỏi có liên quan tới phần nội dung này, các em học sinh có thể tham khảo để tăng kĩ năng làm bài lịch sử của mình

Trong nửa sau thế kỷ 20 khu vực Đông Bắc Á đã đạt được những thành tựu gì?

A. Sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.

B. Kinh tế vươn lên nhanh chóng, đời sống nhân dân phát triển mọi mặt.

C. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đời sống nhân dân ổn định.

D. Chính trị ổn định, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện.

Trả lời

Đáp án: A

Đặc điểm chung của khu vực đông bắc á là?

Trả lời:

- Là khu vực rộng lớn và đông dân nhất thế giới, tài nguyên thiên nhiên phong phú.

- Trước 1939, đều bị thực dân nô dịch (trừ Nhật Bản). Sau 1945, tình hình khu vực có nhiều biến chuyển.

a) Chuyển biến về chính trị

- Tháng 10/1949, cách mạng Trung Quốc thắng lợi, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời. Cuối thập niên 90, Hồng Kông và Ma Cao cũng trở về với Trung Quốc (trừ Đài Loan).

- Năm 1948, trong bối cảnh chiến tranh lạnh, bán đảo Triều Tiên đã bị chia cắt thành hai miền theo vĩ tuyến 38: Đại Hàn dân quốc ở phía Nam và CHDCND Triều Tiên ở phía Bắc. Sau chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953), vĩ tuyến 38 vẫn là ranh giới phân chia hai nhà nước trên bán đảo.

b) Biến đổi về kinh tế

- Sau khi thành lập, các nước và vùng lãnh thổ thuộc Đông Bắc Á bắt tay vào xây dựng và phát triển kinh tế:

+ Từ nửa sau thế kỷ XX, khu vực Đông Bắc Á tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.

+ Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan trở thành những "con rồng kinh tế" của Đông Bắc Á.

+ Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

+ Trung Quốc cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI có sự tăng trưởng nhanh và cao nhất thế giới.

Đặc điểm chung của khu vực Đông Bắc Á nửa sau thế kỉ XX là

A. Các quốc gia đều tiến hành cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít giành độc lập dân tộc

B. Trừ Nhật Bản, các quốc gia còn lại trong khu vực đều trong tình trạng kém phát triển

C. Các quốc gia đều nhanh chóng bắt tay vào công cuộc khôi phục, xây dựng, phát triển kinh tế và đạt được nhiều thành tựu rực rỡ

D. Hầu hết các quốc gia giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân

Trả lời:

Đáp án đúng: C

***

Trên đây là câu hỏi và hướng dẫn soạn sử 12 bài 3 câu hỏi thảo luận trang 20 SGK lịch sử lớp 12 với nội dung Nêu những sự kiện chính trong những năm 1946-1949 dẫn tới việc thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và ý nghĩa của sự thành lập này.

Thanh Long (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM