Nêu những sự kiện chính trong những năm 1946-1949 dẫn tới việc thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và ý nghĩa của sự thành lập này

Trả lời câu 1 trang 24 SGK lịch sử lớp 12 nội dung: Nêu những sự kiện chính trong những năm 1946-1949 dẫn tới việc thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và ý nghĩa của sự thành lập này

Hướng dẫn trả lời câu 1 trang 24 SGK Lịch sử lớp 12 nội dung chính: Nêu những sự kiện chính trong những năm 1946-1949 dẫn tới việc thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và ý nghĩa của sự thành lập này được Đọc tài liệu biên soạn dưới đây, giúp các em học sinh soạn sử 12 bài 3 tốt nhất trước khi lên lớp.

Trả lời câu  1 trang 24 sgk lịch sử lớp 12

Câu hỏi

Nêu những sự kiện chính trong những năm 1946 – 1949 dẫn tới sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và ý nghĩa của sự thành lập nhà nước này.

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk trang 20, 21 để trả lời.

Đáp án tham khảo

* Sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa:

- Sau khi chiến tranh chống Nhật kết thúc, từ năm 1946 đến năm 1949 ở Trung Quốc đã diễn ra cuộc nội chiến giữa Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản.

+ Ngày 20-7-1946, cuộc nội chiến bùng nổ. Do tương quan lực lượng bất lợi, trong khoảng 1 năm đầu, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chủ trương phòng ngự tích cực.

+ Từ tháng 6-1947, Đảng Cộng sản Trung Quốc chuyến sang phản công, giải phóng  nhiều vùng lãnh thổ lớn.

+ Cuối năm 1949, cuộc nội chiến kết thúc toàn bộ lục địa Trung Hoa được giải phóng. Tập đoàn Tưởng Giới Thạch bỏ chạy ra đảo Đài Loan.

-Ngày 1-10-1949, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Trung Hoa tuyên bố thành lập do Mao Trạch Đông làm chủ tịch, thủ đô là Bắc Kinh..

* Ý nghĩa sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

- Đối với Trung Quốc: chấm dứt hơn 100 năm bị đế quốc nô dịch, xâu xé, xóa bỏ tàn dư phong kiến, mở ra kỉ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

- Đối với thế giới: cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Bổ sung kiến thức

Ngoài phần nội dung chính là trả lời câu hỏi phía trên, Đọc tài liệu tổng hợp một số câu hỏi có liên quan tới phần nội dung này, các em học sinh có thể tham khảo để tăng kĩ năng làm bài lịch sử của mình.

Từ năm 1946 đến năm 1949, ở Trung Quốc diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng là

A. Đảng Cộng sản và Quốc dân Đảng hợp tác

B. cách mạng Trung Quốc thắng lợi

C. nội chiến giữa Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản

D. Liên Xô và Trung Quốc kí hiệp Ước hợp tác

Trả lời:

Đáp án đúng: C

Giải thích: Sau khi chiến tranh chống Nhật kết thúc, từ năm 1946 đến năm 1949 ở Trang Quốc đã diễn ra cuộc nội chiến giữa Quốc Dân đảng và Đảng Cộng sản.

Ngày 01/10/1949 đánh dấu sự ra đời của?

Trả lời:

Ngày 01/10/1949 đánh dấu sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

***

Trên đây là câu hỏi và hướng dẫn soạn sử 12 bài 3 câu 1 trang 24 SGK lịch sử lớp 12 với nội dung Nêu những sự kiện chính trong những năm 1946-1949 dẫn tới việc thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và ý nghĩa của sự thành lập này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM