Nêu nội dung cơ bản của đường lối cải cách của Trung Quốc và những thành tựu chính mà Trung Quốc đạt được trong những năm 1978 - 2000

Trả lời câu 2 trang 24 SGK lịch sử lớp 12 nội dung: Nêu nội dung cơ bản của đường lối cải cách của Trung Quốc và những thành tựu chính mà Trung Quốc đạt được trong những năm 1978 - 2000

Hướng dẫn trả lời câu 2 trang 24 SGK Lịch sử lớp 12 nội dung chính: Nêu nội dung cơ bản của đường lối cải cách của Trung Quốc và những thành tựu chính mà Trung Quốc đạt được trong những năm 1978 - 2000 được Đọc tài liệu biên soạn dưới đây, giúp các em học sinh soạn sử 12 bài 3 tốt nhất trước khi lên lớp.

Trả lời câu  2 trang 24 sgk lịch sử lớp 12

Câu hỏi

Nêu nội dung cơ bản của đường lối cải cách của Trung Quốc và những thành tựu chính mà Trung Quốc đạt được trong những năm 1978 – 2000.

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk trang 23 để trả lời

Đáp án tham khảo

* Nội dung cơ bản của đường lối cải cách của Trung Quốc:

- Tháng 12/1978: Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối đổi mới. Đường lối này được nâng lên thành đường lối chung của Đại hội XII, XIII, với nội dung:

+ Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.

+ Tiến hành cải cách và mở cửa.

+ Chuyển nền kinn tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa linh hoạt hơn.

+ Nhằm hiện đại hóa và xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

+ Biến Trung Quốc thành quốc gia giảu mạnh, dân chủ, văn minh.

* Thành tựu Trung Quốc đạt được trong những năm 1978-2000:

- Về Kinh tế:

+ GDP tăng trung bình hàng năm trên 8%.

+ Cơ cấu tổng thu nhập trong nước theo khu vực kinh tế có sự thay đổi lớn: cơ cấu công nghiệp – dịch vụ tăng cao.

+ Thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh.

- Về Khoa học – kĩ thuật: đạt được nhiều thành tựu quan trọng:

+ Năm 1964: Trung Quốc thử thành công bom nguyên tử.

+ Từ tháng 11-1999 đến tháng 3-2003: phòng 4 con tàu “Thần Châu” với chế độ tự động.

+ Năm 2003: con tàu “Thần Châu 5” cùng nhà du hành Dương Lợi Vĩ bay vào không gian vũ trụ.

- Về đối ngoại: Chính sách đối ngoại có sự điều chỉnh, vai trò và địa vị quốc tế của Trung Quốc ngày càng được nâng cao.

Chú ý:

Chọn lọc và trả lời những ý chính nhất từ sgk.

Bổ sung kiến thức

Ngoài phần nội dung chính là trả lời câu hỏi phía trên, Đọc tài liệu tổng hợp một số câu hỏi có liên quan tới phần nội dung này, các em học sinh có thể tham khảo để tăng kĩ năng làm bài lịch sử của mình.

1. Đường lối cải cách của trung quốc 12/1978 hướng đến xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội như thế nào?

Trả lời:

Đường lối cải cách của trung quốc 12/1978 hướng đến xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc - mang bản sắc dân tộc. Đường lối này được coi là mục tiêu chính của hàng loạt những cải cách mạnh mẽ về kinh tế của Trung Quốc lúc bấy giờ:

+ Tiến hành cải cách và mở cửa.

+ Chuyển nền kinn tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa linh hoạt hơn.

2. Đường lối cải cách mở cửa của Trung Quốc được thực hiện vào năm nào?

Trả lời:

Đường lối cải cách mở cửa của Trung Quốc được thực hiện vào năm 1978.

3. Mục tiêu cốt lõi của Trung Quốc khi tiến hành công cuộc cải cách mở cửa từ năm 1978 là gì?

A. Đưa Trung Quốc trở thành nước có nền kinh tế phát triển nhất thế giới.

B. Biến Trung Quốc trở thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minh.

C. Lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông làm nền tảng.

D. Xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân mang đặc sắc Trung Quốc.

Trả lời:

Đáp án Biến

4. Tiến trình nội dung và kết quả của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc 1978 đến nay?

Trả lời:

Tiến trình nội dung cải cách mở cửa của Trung Quốc năm 1978 đến nay:

+ Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.

+ Tiến hành cải cách và mở cửa.

+ Chuyển nền kinn tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa linh hoạt hơn.

Kết quả đạt được:

Về Kinh tế:

+ GDP tăng trung bình hàng năm trên 8%.

+ Cơ cấu tổng thu nhập trong nước theo khu vực kinh tế có sự thay đổi lớn: cơ cấu công nghiệp – dịch vụ tăng cao.

+ Thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh.

- Về Khoa học – kĩ thuật: đạt được nhiều thành tựu quan trọng:

+ Năm 1964: Trung Quốc thử thành công bom nguyên tử.

+ Từ tháng 11-1999 đến tháng 3-2003: phòng 4 con tàu “Thần Châu” với chế độ tự động.

+ Năm 2003: con tàu “Thần Châu 5” cùng nhà du hành Dương Lợi Vĩ bay vào không gian vũ trụ.

- Về đối ngoại: Chính sách đối ngoại có sự điều chỉnh, vai trò và địa vị quốc tế của Trung Quốc ngày càng được nâng cao.

5. Trung Quốc tiến hành cải cách - mở cửa bắt đầu vào thời gian nào?

A.    Tháng 10/1976

B.    Tháng 12/1987

C.    Tháng 12/1978

D.    Tháng 1/1979

Trả lời:

Đáp án: C

6. Ý nghĩa của cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc

Trả lời:

- Ý nghĩa:

+ Kinh tế phát triển nhanh, chính trị xã hội ổn định, địa vị Trung Quốc trên trường quốc tế được nâng cao.

+ Tạo điều kiện cho sự hội nhập của Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực đối với các nước và ngược lại.

***

Trên đây là câu hỏi và hướng dẫn soạn sử 12 bài 3 câu 2 trang 24 SGK lịch sử lớp 12 với nội dung Nêu nội dung cơ bản của đường lối cải cách của Trung Quốc và những thành tựu chính mà Trung Quốc đạt được trong những năm 1978 - 2000.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM