Những quyết định được đưa ra và ý nghĩa của Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng

Xuất bản: 15/04/2020 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 141 SGK lịch sử 12: Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng đã có những quyết định gì? Nêu ý nghĩa lịch sử của Đại hội.

Câu hỏi

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng đã có những quyết định gì? Nêu ý nghĩa lịch sử của Đại hội.

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 140, 141 để trả lời.

Trả lời câu  hỏi thảo luận trang 141 sgk lịch sử lớp 12

1. Nội dung của Đại hội đại biểu lần thứ II của đảng

- Thông qua hai bản báo cáo quan trọng:

+ Báo cáo chính trị của chủ tịch Hồ Chí Minh.

+ Báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam do Tổng bí thư Trường Chinh trình bày.

- Đại hội quyết định tách Đảng Cộng sản Đông Dương, ở mỗi nước sẽ thành lập một Đảng riêng.

- Đại hội quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai, lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam.

- Thông qua Tuyên ngôn, Chính cương và Điều lệ mới, quyết định xuất bản báo Nhân dân - cơ quan ngôn luận Trung ương của Đảng.

- Bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị, Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Đảng, Trường Chinh làm Tổng Bí thư Đảng.

2. Ý nghĩa: Đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình trưởng thành và lãnh đạo cách mạng của Đảng, là “Đại hội kháng chiến thắng lợi”.

Xem thêm: Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 19 - có đáp án

Trên đây là hướng dẫn trả lời câu 1 trang 145 SGK Lịch sử lớp 12 bài 19: Những quyết định được đưa ra và ý nghĩa của Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng.

Tiếp theo: Câu hỏi thảo luận 1 trang 143 SGK Lịch sử 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM