Lập niên biểu những thắng lợi tiêu biểu của quân dân ta trên các mặt trận quân sự, chính trị-ngoại giao, kinh tế-tài chính trong kháng chiến chống thực dân Pháp từ sau thu-đông 1950 đến trước đông xuân 1953-1954

Xuất bản ngày 15/04/2020 - Tác giả:

Trả lời câu 1 trang 145 SGK lịch sử 12: Lập niên biểu những thắng lợi tiêu biểu của quân dân ta trên các mặt trận quan sự, chính trị-ngoại giao, kinh tế-tài chính trong kháng chiến chống thực dân Pháp từ sau thu-đông 1950 đến trước đông xuân 1953-1954

Câu hỏi

Lập niên biểu những thắng lợi tiêu biểu của quân dân ta trên các mặt trận quân sự, chính trị - ngoại giao, kinh tế - tài chính trong kháng chiến chống thực dân Pháp từ sau thu – đông 1950 đến trước đông – xuân năm 1953 – 1954.

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào kiến thức bài 19, lựa chọn những thắng lợi tiêu biểu, có ý nghĩa quan trọng.

Trả lời câu 1 trang 145 sgk lịch sử lớp 12

Các mặt trậnThời gianThắng lợi tiêu biểu
Quân sựCuối 1950 đến giữa 1951Các chiến dịch trung du và đồng bằng Bắc Bộ.
Đây là các chiến dịch tiến công có qui mô lớn, đánh vào vùng trung du và đồng bằng, tiêu diệt nhiều sinh lực địch
1951 - 1952Chiến dịch Hòa Bình đông - xuân
Ta giải phóng khu vực Hòa Bình – sông Đà rộng 2000 km2 với 15 vạn dân, căn cứ du kích mở rộng từ Bắc Giang xuống Hòa | Bình.
1952Chiến dịch Tây Bắc thu- đông
Ta giải phóng 28.000 km2 với 25 vạn dân gồm Nghĩa Lộ, Sơn la (trừ Nà sản), Yên Bái, 4 huyện ở Lai Châu, hai huyện ở Yên Bái; phá âm mưu lập “xứ Thái tự trị” của địch.
1953Chiến dịch Thượng Lào xuân hè
Giải phóng Sầm Nưa, một phần tỉnh Xiêng Khoảng và tinh PhongXa-lì với trên 30 vạn dân. Phối hợp với chiến trường chính Bắc Bộ, từ 1951 đến 1953 ở Trung và Nam Bộ ta đã tận dụng chiến tranh du kích, tiêu hao sinh lực địch, phá hủy cơ sở kinh tế của chúng.
Chính trị - Ngoại giaoTừ ngày 11 đến
19/2/1951
Đại hội đại biểu toàn quốc lần II của Đảng Cộng sản Đông Dương họp đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng.
Từ ngày 3 đến
7/3/1951
Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh và Liên Việt thành Mặt trận Liên Việt
11/03/1951Thành lập Liên minh nhân dân Việt - Miên – Lào, tăng cường khối đoàn kết bạnước đấu tranh chống Pháp và can thiệp Mỹ.
Kinh tế – Tài
chính
1953Sản xuất 2,7 triệu tấn thóc, hơn 65 vạn tấn hoa màu sản xuất được 3.500 tấn vũ khí đạn dược, cung cấp tạm đủ thuốc men, quân trang, quân dụng.
- Chấn chỉnh thuế khóa, xây dựng nền tài chính, ngân hàng. thương nghiệp.
- Bồi dưỡng sức dân và phát động giảm tô, cải cách ruộng đất: 5 đợt giảm tô, 1 đợt cải cách ruộng đất.

Xem thêm: Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 19

Trên đây là hướng dẫn trả lời câu 1 trang 145 SGK Lịch sử lớp 12 bài 19: Lập niên biểu những thắng lợi tiêu biểu của quân dân ta trên các mặt trận quân sự, chính trị-ngoại giao, kinh tế-tài chính trong kháng chiến chống thực dân Pháp từ sau thu-đông 1950 đến trước đông xuân 1953-1954.

Tiếp theo: Câu hỏi thảo luận 1 trang 140 SGK Lịch sử 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM